Provincie Groningen

Groningen, 14 mei 2002 Persbericht nr. 90

Uitnodiging verkiezingsavond 15 mei in het Provinciehuis

Het kabinet en de politieke partijen hebben besloten dat de verkiezingen doorgang vinden op de oorspronkelijk geplande datum. Ook in de huidige situatie moet de democratie voluit haar werking hebben. Op 15 mei worden dus de leden van Tweede Kamer verkozen. Om u te informeren over de uitslagen, o.a. hoe Groningers hebben gestemd, organiseert de provincie Groningen in samenwerking met Radio en TV Noord en het Dagblad van het Noorden een verkiezingsavond in de Statenzaal van het Provinciehuis, Martinikerkhof 12 te Groningen.

Radio Noord zal van het gebeuren live verslag uitbrengen en TV Noord zal eveneens live-uitzendingen verzorgen.
Burgers, pers, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen en natuurlijk de politiek, kunnen hierbij ieder vanuit hun eigen invalshoek het verloop van de verkiezingen becommentariëren.

Noot aan de pers:
Het Provinciaal Bestuur van Groningen heeft mede namens Radio en TV Noord en het Dagblad van het Noorden het genoegen u van harte uit te nodigen voor deze bijeenkomst.
Vanaf ongeveer 20.00 uur bent u van harte welkom in het Provinciehuis.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Ebru Demir, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel: 050 3164625

Deel: ' Uitnodiging verkiezingsavond in Provinciehuis Groningen '
Lees ook