ABVAKABO FNV

Uitnodiging voor congres ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV stelt beleidsprogramma vast en kiest nieuwe voorzitter

Op 28, 29 en 30 mei houdt ABVAKABO FNV zijn congres. Tijdens dit congres stelt de bond zijn vierjaarlijks beleidsprogramma vast. Op de eerste dag van het congres kiezen de leden van de bond een nieuw bondsbestuur inclusief de leden voor het dagelijks bestuur. Cees Vrins de huidige voorzitter van ABVAKABO FNV is niet herkiesbaar. Guus van Huygevoort is kandidaat voor het voorzittersschap.

Het beleidsprogramma is geschreven rondom zes thema's.
1. Uitdagingen voor de publieke dienstverlening
2. Leuk werken in de publieke dienstverlening
3. Solidariteit tussen generaties

4. Arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst

5. Sociaal en zeker van werk

6. Arbeidsrelaties en zeggenschap
Bij elk thema zijn er tien stellingen geformuleerd. Tijdens de tweede dag van het congres wordt er in deelsessies gediscussieerd over deze stellingen en de ingediende amendementen.

Op de eerste dag vinden 's middags de verkiezingen plaats voor het bondsbestuur. Dit geldt ook voor de leden van het dagelijks bestuur. Cees Vrins stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Vrins is sinds 1976 lid van het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV. In 1990 werd hij voorzitter van de bond. De enige kandidaat voor het voorzittersschap is Guus van Huygevoort. Hij is sinds 1985 lid van het dagelijks bestuur waarin hij jarenlang de functie van bondssecretaris vervulde. Sinds 1998 is hij vice-voorzitter en CAO-coördinator

Tijdens de opening van het congres zullen ook een aantal externe sprekers aanwezig zijn. Op dit moment hebben burgemeester Deetman, minister Vermeend, FNV-voorzitter De Waal en mevrouw Fischbach-Pyttel general secretary van de EPSU (Europese bond voor werknemers in de publieke sector) toegezegd het woord te voeren.

De media is van harte welkom om het congres dat gehouden wordt in het Nederlands Congrescentrum in Den Haag, bij te wonen. Vanzelfsprekend zijn de scheidende en aankomende voorzitter beschikbaar voor interviews. Aanmelden voor het congres of aanvragen voor interviews kan via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Daar kunt u ook meer informatie opvragen. Degenen die zich aanmelden krijgen automatisch twee weken voor het congres de achtergrond informatie toegestuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natascha van 't Hooft, voorlichter,
tel. 079 353 6380 of 06 2043 2353
nvanthooft@abvakabo.nl


02 mei 02 14:12

Deel: ' Uitnodiging voor congres ABVAKABO FNV '
Lees ook