Gemeente Haarlem

13 augustus 2001
drs. Bert van den Ham
023-5113076/0653327962
023-5113441
aham@haarlem.nl
72/2001
Gemeente Haarlem, Concernstaf

Persbericht

Uitnodiging voor de media voor de opening van Haarlem Jazz

Burgemeester Pop en voorzitter Michel Gruts van de Stichting Haarlem Jazzstad openen Haarlem Jazz op woensdagavond in de Gravenzaal van het stadhuis, GroteMarkt2. De opening vindt plaats tussen 19.30 en 21.00 uur en wordt opgeluisterd met een optreden van de beroemde jazz-zangers Denise Jannah. Voor deze feestelijke opening zijn veel partners van de gemeente uitgenodigd die waren betrokken bij het tot stand komen van de Toekomstvisie Haarlem 2000-2010 en het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2000-2004. Ruim honderd van deze partners hebben zich aangemeld voor de opening. Deze worden aangevuld met ongeveer honderd sponsors van de Stichting Haarlem Jazzstad. Kortom; het wordt naar verwachting een drukke en feestelijke bijeenkomst met veel bij Haarlem betrokken vertegenwoordigers van organisaties. Natuurlijk bent u als media ook van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Kunt u van deze gelegenheid geen gebruik maken, dan kunt u zich afmelden via de bovengenoemde telefoonnummers.

Deel: ' Uitnodiging voor de media voor opening van Haarlem Jazz '
Lees ook