Gemeente Lisse

Uitnodiging voor reünie zusterstad Tonami

Iedereen die heeft deelgenomen aan het uitwisselingsprogramma, is van harte uitgenodigd voor de reünie op vrijdagavond 28 juni in het Fioretticollege.

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat er tussen Tonami en Lisse officiële contacten werden gelegd. Er werden daarna allerlei activiteiten ondernomen, waarvan de jaarlijkse uitwisseling van leerlingen wel een hoogtepunt vormt! Inmiddels hebben door de jaren heen al heel wat leerlingen de reis naar Japan/Nederland aanvaard. Vanuit Lisse doen traditioneel leerlingen van het Fioretticollege daaraan mee.

Voetbaltoernooi
Vorig jaar kwam daar nog iets extras bij: voetballers van F.C. Lisse (D-junioren) en hun begeleiders bezochten op uitnodiging Japan voor een voetbaltoernooi. Zij kwamen weliswaar niet in Tonami, maar ook hun reis maakte een onvergetelijke indruk. Van de burgemeester van Tonami ontvingen zij tijdens hun verblijf daar een hartelijke brief met een cadeautje.

Jubileum-reünie
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de contacten, is het idee ontstaan om een reünie te organiseren voor iedereen die in deze periode aan het uitwisselingsprogramma heeft deelgenomen. Maar het lijkt ons leuk dat ook de voetballers op de reünie aanwezig zijn. Ook zij hebben vast veel te vertellen over hun belevenissen. Een werkgroepje met daarin de heren Ton Bon (ouder), Frank van der Kroft (docent Fioretticollege/begeleider), Karel Zwetsloot (directeur Fioretticollege/begeleider), Co Lieverse (bestuurslid stichting/begeleider) en de heer en mevrouw Van Stijn (ouders), heeft inmiddels een leuk programma voor de reünie samengesteld. Wij danken ze daar alvast voor.

Het doet ons genoegen u nu te kunnen uitnodigen voor het bijwonen van de reünie die zal worden gehouden in het Fioretticollege, op vrijdag 28 juni a.s., van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur. Wij verwachten dat het een hele gezellige avond kan worden waarop waarschijnlijk veel oude bekenden elkaar weer eens na lange tijd zullen ontmoeten en de nodige (sterke?) verhalen te horen zullen zijn!

Vrienden van...
Wij willen trouwens tijdens de reünie nagaan, of er belangstelling bestaat voor het oprichten van een club die we de Vrienden van de Stichting Holland-Tonami zouden willen noemen en die bv. voor de leden activiteiten gaat organiseren die iets met Japan te maken hebben, zoals het bezoeken van culturele evenementen, lezingen enz. U/jij bent dus van harte welkom op die avond.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Stichting Holland-Tonami
H.W. de Vries, secretaris
C. van Zon-Langelaar, burgemeester

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitnodiging voor reünie zusterstad Tonami gemeente Lisse '
Lees ook