Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: E.134
Datum: 7 juni 1999

Uitreiken verkeersdiploma

Op vrijdag 11 juni zullen wethouder J.F. Koen en hoofdinspecteur van politie L.W. Rijntalder de verkeersdiploma's uitreiken aan de basisschoolleerlingen die zijn geslaagd voor het verkeersexamen. De bijeenkomst vindt plaats in ontmoetingscentrum Koningshof in Maassluis en begint om 9.00 uur.

Op 31 mei, 1 en 2 juni legden 382 leerlingen het praktische gedeelte van het examen af. De kandidaten deden ongeveer 10 minuten over een parcours waarin diverse verkeerssituaties aan bod kwamen. Zestien kandidaten haalden het niet en zakten voor het praktijkexamen. Voor het theorie-examen dat enkele weken geleden in schoolverband werd afgenomen, zakte niemand.
Zes van de kandidaten scoorden erg hoog, zij maakten zowel in het theoriegedeelte als in het praktijkgedeelte geen enkele fout. Deze leerlingen zijn dus cum laude geslaagd.

Aan het verkeersexamen is een wisselbeker verbonden. De wisselbeker gaat naar de school met het hoogste percentage cum laude leerlingen. De winnende school wordt bij het diploma uitreiken bekend gemaakt.

Mededeling voor de pers:
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het uitreiken van de diploma's op vrijdag 11 juni a.s. om 9.00 uur in de Koningshof, Uiverlaan 20, Maassluis.
De wisselbeker gaat dit jaar naar Basisschool De Dijck.

Laatste wijziging: 04 June 1999

Deel: ' Uitreiken verkeersdiploma's in Maassluis '
Lees ook