Gemeente Smallingerland

Uitreiking eerste exemplaar Arbeidsmarktjournaal Noord-Nederland (22-8-01)

Maandag 27 augustus krijgt burgemeestervan der zaag het eerste exemplaar uitgereikt v an het Arbeidsmarktjournaal Noord-Nederland.het arbeidsmarktjournaal is bedoeld om arbeidsmarktinformatie op provinciaal en gemeentelijk niveau toegankeljk te maken en beschikbaar te stellen.

Het journaal is een initiatief van CWI Noord Nederland. Eén van de taken van de CWI's is het transparant maken van de arbeidsmarkt. Met dit arbeidsmarktjournaal wordt daar invulling aan gegeven.

Burgemeester Van der Zaag krijgt het eerste exemplaar uit handen van mw. Van Gaalen, districtsmanager CWI Noord-Nederland

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking 1e exemplaar Arbeidsmarktjournaal Noord-Nederland '
Lees ook