Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-114
DATUM: 10 september 1999

Uitreiking 1e FLEVO AWARD

Donderdag 16 september aanstaande vindt de uitreiking van de eerste Flevo Award plaats. De Provincie Flevoland reikt deze nieuwe prijs jaarlijks uit aan een persoon die van bijzonder belang is of was voor de internationale en/of economische gemeenschap in het algemeen en voor Flevoland in het bijzonder. Aan de Award is een bedrag van 7.500 Euro verbonden, door de prijswinnaar te besteden aan een goed doel. De uitreiking van de Flevo Award is onderdeel van een tweedaags evenement, de Flevo Forum & Award. Dit evenement wordt georganiseerd door de Provincie Flevoland in het kader van het Europees programma voor Flevoland. Dit heeft tot doel te komen tot een permanente uitwisseling van gedachten op het terrein van agribusiness, visserij en voedingsindustrie. Op de eerste dag, woensdag 15 september aanstaande, staat een forumdiscussie op het programma. Dit Flevo Forum vindt plaats vanaf 9.30 uur in De Koningshof te Urk en heeft als titel "De toekomst van de visserijsector in het 3e millennium". Daar zal naast de Commissaris van de Koningin, de heer M.J.E.M. Jager en staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, mevrouw G. Faber een aantal nationale en internationale sprekers een mening geven over de toekomst van de visserij. De tweede dag, 16 september aanstaande, zal de Commissaris van de Koningin de eerste Flevo Award uitreiken in de Statenzaal van het Provinciehuis te Lelystad. Naar verwachting zijn genodigden uit binnen- en buitenland bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd de beide bijeenkomsten bij te wonen. Het programma van de uitreiking van de Flevo Award op 16 september vangt aan om 10.00 uur en eindigt rond 12.00 uur.

Deel: ' Uitreiking 1e FLEVO AWARD '
Lees ook