UITNODIGING VOOR DE PERS

Inzameling gebruikte computers voor het onderwijs groot succes. Uitreiking van 75.000e gebruikte Furbie computer aan het onderwijs door de voorzitter van de Stichting Computerbemiddeling Onderwijs, de heer drs. J.C. Blankert en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans

LOKATIE : CNS De Bijenschans
Kerkplein 14a
Breukelen

WANNEER: 19 april 1999

10.30 tot 11.15 uur

PROGRAMMA:

Korte toespraken van de heren Blankert en Hermans; De uitreiking van de 75.000e Furbie computer, welke speciaal voor deze gelegenheid beschilderd is door Herman Brood;
Een optreden van 'meneer Hakim' uit Sesamstraat en het kinderkoor van de school die o.a. een bijzonder aardige aanbeveling hebben voor Herman Brood.

Het project om goede gebruikte computers in het Nederlandse Onderwijs in te zetten is een groot succes. De doelstelling om in anderhalf jaar tijd de door scholen bestelde 75.000 computers te leveren is gerealiseerd.

Kort overzicht van het project.
Overheid en bedrijfsleven staan hun overtollige computers af aan de Stichting Computerbemiddeling Onderwijs. In deze Stichting participeren de ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de ministeries van OCenW en Financiën, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vijf landelijk besturenorganisaties in het onderwijs (BPCO, LVGS, VBKO, VBS, VGS).

De computers worden opgehaald bij de donateur, eventueel nog aanwezige gegevens worden verwijderd, alle vitale delen van de computers worden grondig nagezien, getest en gereinigd. Er wordt besturingssoftware geïnstalleerd en de computers worden met garantie tegen een minimale vergoeding aan de scholen geleverd. De uitvoering van voornoemde activiteiten is door de stichting uitbesteed aan een consortium bestaande uit Siemens Nederland N.V. en Frazier.

Het project is dermate succesvol gebleken dat het Kabinet de Stichting onlangs heeft verzocht om in de toekomst naast het onderwijs ook andere maatschappelijke sectoren via dezelfde formule te bedienen. U bent van harte welkom in Breukelen

Meer informatie over dit bericht:
Hans Moot/Leon Brekelmans: 070 3490575


13 apr 99 14:15

Deel: ' Uitreiking 75.000e gebruikte computer aan het onderwijs '
Lees ook