Algemene Onderwijsbond


AOb presenteert resultaten onderzoek racisme op school

Uitreiking antidiscriminatieprijs op de NOT

De Algemene Onderwijsbond reikt op woensdag 27 januari 1999 de prijs uit aan een school, instelling of persoon die als voorbeeld kan dienen voor de bestrijding van discriminatie en vooroordelen op grond van ras, geslacht en seksuele geaardheid. De uitreiking van de tweejaarlijkse prijs, een kunstwerk, gebeurt tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs. De prijs is een initiatief van de Groep allochtone leerkrachten van de AOb. Uit onderzoeken blijkt dat allochtone leerkrachten regelmatig te maken hebben met pesterijen, beledigingen en zogenaamde buitenlandersgrapjes. De allochtone leerkrachten willen meer aandacht voor dit probleem en zoeken naar praktische en goede voorbeelden uit de (onderwijs)praktijk hoe racisme kan worden aangepakt. Bij de uitreiking van de prijs zal de AOb in samenwerking met Tolerance Unlimited de resultaten presenteren van het onlangs in Utrecht gehouden onderzoek 'Racisme op school'. De bijeenkomst is in Congreszaal Juliana, hal 5, zaal A van de Utrechtse Jaarbeurs. Het begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Deel: ' Uitreiking antidiscriminatieprijs op de NOT '99 '
Lees ook