Gemeente Kerkrade

14.06.02: Uitreiking boekje Kinderen in het verkeer

Op donderdag 13 juni reikte wethouder Krasovec namens de gemeente Kerkrade het voorlichtingsboekje "Kinderen in het verkeer" uit aan 50 kinderen van basisschool de Blokkenberg. Het voorlichtingsboekje is ontwikkeld door Uitgeverij Westerland c.v. en beschrijft verschillende verkeerssituaties met kinderen. Tijdens de verkeerslessen zal het boekje worden gebruikt.

Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan
Eind vorig jaar heeft het college aanbevelingen gedaan voor dit boekje. Eén van de actiepunten die in het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan zijn opgenomen, is namelijk de aandacht voor educatie en voorlichting. Een belangrijk aspect is het vergroten van de verkeersveiligheid middels educatie op basisscholen. De gemeente Kerkrade hoopt dat met dit voorlichtingsboekje een positieve bijdrage wordt geleverd aan de bevordering van verkeersveiligheid voor kinderen.

Verkeerseducatie
Verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente Kerkrade. Recentelijk heeft de gemeente geld ter beschikking gesteld voor de campagne "De scholen zijn weer begonnen". Vorig jaar november ondertekende de gemeente Kerkrade convenants met de Kerkraadse basisscholen De Blokkenberg en De Veldhof en met College Rolduc. Doel van deze convenants is het verbeteren van de verkeerseducatie op de betreffende scholen en het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente.

Deel: ' Uitreiking boekje Kinderen in het verkeer Kerkrade '
Lees ook