Gemeente Zwijndrecht

Uitreiking certificaten project
allochtonen en werkgelegenheid

Donderdag 20 juni om 11.00 uur reikt wethouder Sociale Zaken, mevrouw A.M. van der Hoek-Kaaijk, de certificaten uit aan de deelnemers van het project Allochtonen en Werkgelegenheid. Dit vindt plaats in Theater de Uitstek, Norderstedtplein 10. De certificaten worden uitgereikt omdat het eerste deel van het traject is afgerond. Het gehele traject duurt 14 maanden.

Het project is gericht op allochtone werkzoekenden met een bijstandsuitkering. In de praktijk blijkt dat bij deze groep het ontbreken van een beroepsgerichte, in Nederland bruikbare opleiding, uitstroom vaak in de weg staat. In dit kader wordt samengewerkt met reïntegratiebedrijf Fasos dat zich specifiek op de reïntegratie van deze doelgroep richt. Het eerste deel van het project heeft bestaan uit diverse trainingen en scholing in de Nederlandse taal.

In eerste instantie zijn 23 personen benaderd voor deelname aan het project. Het eerste traject is door 17 deelnemers afgerond die donderdag 20 juni de certificaten in ontvangst nemen.

De deelnemers stromen na dit eerste traject door naar een vakgerichte opleiding bij het Centrum Vakopleiding. Het doel is dat de deelnemers aansluiting vinden bij de reguliere arbeidsmarkt.

Deel: ' Uitreiking certificaten project allochtonen en werkgelegenheid Zwijn.. '
Lees ook