Uitreiking eerste boek over een Nederlandse Sudbury School


AMERSFOORT, 20090517 -- Een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast van iedereen die onderwijs een warm hart toedraagt, is het boek 'de Kampanje' van Christel Hartkamp-Bakker. Onder grote belangstelling heeft Edwin de Bree, Oprichter/directeur van Ondernemerschap nu! gisteren het eerste exemplaar van het boek 'De Kampanje, Sudbury Valley School in Nederland' aan de schrijfster uitgereikt. In het ongeveer 90 pagina's tellende boekje wordt uit de doeken gedaan hoe de school werkt.

Wat de school zo interessant maakt, en dus ook dit boekje, is dat het je dwingt na te denken over onderwijs en hoe radicaal je durft te zijn in keuzen en opvattingen over onderwijs. De vragen die door vele anderen over onderwijs opgeworpen worden, bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat het onderwijs uitgaat van individuele talenten en nieuwsgierigheid van leerlingen zelf, en hoe je de grote motivatie-problemen in ons onderwijs kunt ondervangen, die vragen worden in dit boek op een zeer resolute en radicale wijze beantwoord. Daar hoeft niemand het mee eens zijn, maar het is wel stof tot ernstig nadenken.

Prof. Dr. R. Martens, Programmaleider onderzoek, Open Universiteit Nederland, Ruud de Moor Centrum, Postbus 2960, 6401 DL Heerlen schreef over de Amersfoortse school:

Hoe radicaal wilt u het?

Een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast van iedereen die onderwijs een warm hart toedraagt, is het boek `de Kampanje` van Christel Hartkamp-Bakker. Dit boek geeft een beschrijving van de school de Kampanje. Deze school in Amersfoort voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, is volledig gent op - en genspireerd door de Amerikaanse Sudbury Valley school.

Waar anno 2009 in Nederland het debat over onderwijs sterk gedomineerd wordt door schoolstandaarden, opbrengstgerichtheid en steeds hardere toetsing, vormt het onderwijs dat in dit boek beschreven wordt een even intrigerend als controversieel alternatief. Op de Kampanje gaat men ervan uit dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor leren. Zij bepalen of, wanneer en wat er geleerd wordt. Dat dit niet helemaal naar de zin van de inspectie is en dat scholen als de Kampanje daar dan soms ook stevige aanvaringen mee hebben, blijkt uit een citaat dat we lenen uit het boek Behoud van talent: Het huidige Nederlandse onderwijs, met sterke centrale voorschriften voor vorm en inhoud en een sterk centraal toezicht van de inspectie, geeft weinig mogelijkheden aan scholen om met maximale creativiteit in te spelen op verschillen in talent van leerlingen (Rinnooy Kan & Zijderveld, p. 8).

De Kampanje is een radicaal vernieuwende school waarin die mogelijkheid wel bevochten is en die langzaam maar gestaag groeit. Het onderwijsconcept gaat uit van een specifiek mensbeeld en visie op individuele talentontwikkeling. Hartkamp-Bakker omschrijft dit mensbeeld als een type mens Y: "dit type van mens is van nature verantwoordelijk en bewust. Mens Y ervaart werk met evenveel plezier als rust of spel. Wanneer Y zich een doel stelt, en geeft hij/zij blijk van zelfsturing en zelfcontrole. Y is in staat om verantwoordelijkheid te nemen en zoekt die zelfs op. Daarnaast beschikt Y over innovatieve, besluitvormende vaardigheden". ( p. 10). In termen van motivatietheorie zouden we dit omschrijven als de intrinsiek gemotiveerde mens of student.

In het ongeveer 90 pagina's tellende boekje wordt uit de doeken gedaan hoe de school werkt en hoe bijvoorbeeld alles wat ondernomen wordt binnen de school valt onder verantwoordelijkheid van de schoolmeeting, waarvan leerlingen vaak de voorzitter zijn. Leerlingen worden overigens in deze school studenten genoemd. Wat de school zo interessant maakt, en dus ook dit boekje, is dat het je dwingt na te denken over onderwijs en hoe radicaal je durft te zijn in keuzen en opvattingen over onderwijs. De vragen die door vele anderen over onderwijs opgeworpen worden, bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat het onderwijs uitgaat van individuele talenten en nieuwsgierigheid van leerlingen zelf, en hoe je de grote motivatie-problemen in ons onderwijs kunt ondervangen, die vragen worden hier dus op een zeer resolute en radicale wijze beantwoord. Daar hoeft niemand het mee eens zijn, maar het is wel stof tot ernstig nadenken.


Informatie over de school De Kampanje, voor studenten van 4 tot 19 jaar
De school De Kampanje te Amersfoort bestaat 2 jaar en is de eerste Sudbury school in Nederland. Het Sudbury school concept gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen binnen de grenzen van de school. Het resultaat is dat kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen, sociaal vaardig worden, hun eigen mogelijkheden ontwikkelen, kritisch denken en samenwerken. En ze leren natuurlijk alles wat je op een reguliere school ook leert, zoals rekenen, schrijven en lezen.

Een ouder vertelt:
"Eigenlijk is De Kampanje een heel gewone school waar je al het nodige (taal, rekenen, enz. ) leert, maar doordat studenten leren op het juiste moment gaat het leren vl sneller - en is er dan ook heel veel ruimte om andere dingen te gaan doen. En de belangrijkste lessen leren mijn kinderen vaak in die niet-academische ruimte. Deze school is het beste wat ons gezin overkomen is."

Het schoolconcept bestaat met succes al 40 jaar. Inmiddels zijn er meer dan 30 Sudbury scholen in de wereld, in de VS, Israel, Japan, Duitsland en Nederland. Website Sudbury Valley School: www.sudval.org

Weblinks: De Kampanje: www.dekampanje.org
Sudbury Valley School: www.sudval.org

De Kampanje / druk 1
De Kampanje / druk 1
Hartkamp-Bakker, Ch.

"De Kampanje, Sudbury Valley School in Nederland" wordt uitgegeven door Maklu, Garant & Cyclus Uitgevers. Het is zowel bij de uitgever als de boekhandel verkrijgbaar en kost 12,90 euro. ISBN-nummer 978-90-8575-029-1.


Deel: ' Uitreiking eerste boek over een Nederlandse Sudbury School '
Lees ook