ST. SPIEREN VOOR SPIEREN

Uitnodiging voor de pers, niet voor publicatie

UITREIKING EERSTE ROBOTARM UIT NIEUWE SUBSIDIEREGELING

De stichting Spieren voor Spieren nodigt u hierbij uit voor een speciale persbijeenkomst op maandag 3 september 2001

ontvangst 10.30 uur, aanvang 11.00 uur

locatie: perszaal van Ajax in de Amsterdam ArenA, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost.

De Stichting Spieren voor Spieren is in 1998 opgericht door Jan Reker, directeur van de Vereniging Coaches Betaald Voetbal, mede op initiatief van de spelers van het Nederlands voetbalelftal. Een van de doelstellingen van de Stichting is het streven naar heropname van de robotarm in het verstrekkingenpakket van de overheid.

Voor het bereiken van de laatste doelstelling is er met medewerking van verschillende partijen waaronder het Ministerie van VWS een subsidieregeling getroffen. Deze regeling gaat in op 1 september a.s. en er zal de komende drie jaar geld vrij gemaakt worden om ruim 160 mensen van een robotarm te kunnen voorzien. Voor mensen met een beperkte bewegingsvrijheid betekent dit meer zelfstandigheid en meer mogelijkheden om aan het (maatschappelijk) leven deel te nemen.

De Staatssecretaris van het ministerie van VWS, mevrouw A.M. Vliegenthart zal samen met de Ambassadeur van de Stichting, Louis van Gaal de eerste robotarm uit een nieuwe subsidieregeling uitreiken aan de eerste gelukkige gebruiker.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met Kirsten Kop, Stichting Spieren voor Spieren, Tel. 070-3106268 of 06-52450960 of Pieter Idenburg, Ministerie VWS, Tel. 070-3405072 of 06-15035005.

31 aug 01 15:51

Deel: ' Uitreiking eerste robotarm uit nieuwe subsidieregeling '
Lees ook