Novem


Uitreiking Energy Award 1999

18/11/1999 18/11/1999
Grote Kerk te Naarden, van 16.00 uur tot ca. 22.30 uur

Op donderdag 18 november 1999 vindt in de Grote kerk in Naarden de prijsuitreiking plaats van de Energy Award voor gemeenten in Nederland. Deze landelijke energie- en milieuprijs heeft Novem b.v. vorig jaar in samenwerking met het ministrie van Economische Zaken in het leven geroepen. Gemeenten die daadwerkelijk actief, creatief en effectief aan de slag zijn hun energie- en milieubeleid worden beloond.

Dit jaar looft Novem de felbegeerde prijs voor de tweede maal uit. Waar in het afgelopen jaar vooral de bestuurlijke voornemens werden beoordeeld, staat in 1999 de daadwerkelijke uitvoering van gemeentelijke projecten centraal.

De Energy Award 1999 kent een zestal categorieën: Bouwen, Wonen, Bedrijven, Verkeer, Eigen gebouwen en Duurzame Energie. Gemeenten die uitblinken in één van deze categorieën maken kand op de landelijke prijs. Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van prof. ir. J.C. Terlouw beoordeelt de projecten onder meer op de nationale of internationale toepasbaarheid, de innovativiteit, de kosten - batenverhouding, de effectiviteit en de manier waarop over een project is gecommuniceerd.

De Energy Awards worden onder grote belangstelling van collega-gemeenten en media tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk te Naarden uitgereikt.

Bestemd voor:
Lokale en regionale overheden, zowel op amtelijk als op politiek niveau, ministeries van Economische Zaken en VROM, VNG, Energiedistributiebedrijven, organisaties op het gebied van natuur en milieu, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden/belangstellenden op dit beleidsterrein, media (vak- en algemene pers)

Kosten:
geen

Meer informatie
mevrouw C. Weijs, Novem, 030 - 2393 754.

Aanvraag aanmeldingsformulier: gemeenten@novem.nl

A99AW339

Deel: ' Uitreiking Energy Award 1999 '
Lees ook