Gemeente Eindhoven

Persbericht: 9 juli 2002

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Mevrouw G. van der Laan-Miedema, geboren 24 mei 1933 te Bolsward en wonende Mathijsenlaan 41 te Eindhoven

is benoemd

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Laan heeft zich geruime tijd bestuurlijk en organisatorisch ingezet voor de Stichting Algemene Hulpdienst te Eindhoven. Deze Stichting, opgericht in 1969 door verschillende maatschappelijke en kerkelijke instanties, is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 200 medewerkers. Mevrouw Van der Laan is onder meer initiator geweest van het project Vrij en Verder. Ook is mevrouw Van der Laan als vrijwilligster actief geweest voor het Leger des Heils, Diaconaal Centrum en het jongerenpastoraat voor de parochie in Stratum.
Mevrouw M. Schreurs, wethouder van de gemeente Eindhoven, zal namens burgemeester Welschen de onderscheiding aan mevrouw Van der Laan uitreiken op maandag 8 juli om 16.00 uur in het gebouw van de Algemene Hulpdienst, Raiffeisenstraat 1a, ter gelegenheid van haar afscheid als secretaris van de Stichting Algemene Hulpdienst.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Eindhoven - 1155 '
Lees ook