Gemeente Eindhoven

Persbericht: 24 juni 2002

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Mevrouw H.F.M. Dolhain - van Rooij
, geboren 5 oktober 1919 en wonende Engelsbergenstraat 52 te Eindhoven

is benoemd

tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dolhain is al meer dan 35 jaar als vrijwilligster actief voor de Zonnebloem bij de afdeling Trudo-Philipsdorp. Vele jaren heeft ze in het bestuur de funktie van secretaris vervuld. Regelmatig bezoekt ze als vrijwilligster nog de zieken in haar omgeving. Ook is ze al meer dan 40 jaar collectant van de verjaardagsaktie, waarbij ze geld inzamelt voor de Scouting, de Ouderenbond en de Zonnebloem. Al vele jaren is Mevrouw Dolhain is nauw betrokken bij de organisatie van de Bedevaarten van Den Bosch. Dit zijn reizen met de ziekentrein naar Lourdes.
Mevrouw Dolhain is iemand die zich geruime tijd heeft ingespannen ten bate van de samenleving.
De heer A. Pastoor, wethouder van Eindhoven zal de onderscheiding uitreiken op maandag 24 juni, om 13.00 uur in het Gemeenschapshuis Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven, ter gelegenheid van de afsluiting van het Zonnebloemjaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Eindhoven - 1182 '
Lees ook