Gemeente Eindhoven

6 juni 2002

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

De heer A.F.P.M. Scherf, geboren te s-Gravenhage op 31 juli 1946 en wonende te Eindhoven, Icaruslaan 20

is benoemd

tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Scherf is vanaf 24 september 1979 raadslid voor het CDA in Eindhoven. Vanaf 01-05-1990 heeft de heer Scherf de functie bekleed van wethouder in deze gemeente .
In de raadsperiode van 01-05-90 tot 12-04-1994 was de heer Scherf als wethouder verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Milieu, Organisatie, Personeel en Sport. In de raadsperiode van 15-04-1994 tot 14-04-1998 was de heer Scherf varantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Milieu, Organisatie Personeel en Sport ( na 13-05-1997 wethouder van Financiën, Milieu en Sport) en wethouder Personeel en Organisatie. Vanaf 14-04-1998 was de heer Scherf verantwoordelijk voor de portefeuille Middelen, Milieu en Sport en de portefeuille Personeel en Organisatie.
Vanaf 21-12-1999 tot 6 maart 2002 was de heer Scherf verantwoordelijk voor de portefeuille Milieu en Sport en de portefeuille Middelen. Van 6 maart tot 6 mei 2002 was de heer Scherf verantwoordelijk als demissionair wethouder voor laatstgenoemde portefeuilles. De heer Scherf verdedigde vanaf 18 april 2000 het standpunt van het college in het stadsdeel Gestel.
De heer dr. R.W.Welschen, burgemeester van Eindhoven, zal de onderscheiding uitreiken tijdens een buitengewone raadsvergdering op 5 juni a.s., aanvang 15.30 uur in het Stadshuis, Stadhuisplein 1 te Eindhoven.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking Koninklijke Onderscheiding gemeente Eindhoven '
Lees ook