Katholieke Universiteit Nijmegen

Bij 79e Dies Natalis

Uitreiking KUN-gedenkpenningen en studentonderscheiding

Op donderdag 16 mei, bij de viering van de 79e verjaardag van de universiteit, zullen de jaarlijkse onderscheidingen voor medewerkers en studenten worden uitgereikt. Vier personen worden onderscheiden. Prof. dr. A.J.A. Felling, hoogleraar methodenleer aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en mw. drs. E.E.G. Verbeet, secretaresse van het Instituut voor Leraar en School, ontvangen de KUN gedenkpenning in brons; de studentonderscheidingen, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van f 1.000,-- gaan naar R.J. Smeenk, student geneeskunde en naar mevrouw A.S. Rijpkema, studente biologie.

Prof. Felling heeft zeer veel verdiensten op wetenschappelijk gebied gedurende een lange reeks van jaren. Expliciet noemt de jury dat de heer Felling gezien mag worden als een perso-nificatie van interfacultaire samenwerking binnen de KUN: hij heeft zich over een reeks van jaren energiek en onvermoeibaar ingezet voor kwaliteitsverbetering in het gebruik van soci-aal- en beleidswetenschappelijke onderzoeksmethoden over de hele universiteit. Daarenboven heeft hij zich binnen en buiten de universiteit kenbaar gemaakt als een veelzijdig bestuurder.

Mevrouw drs. E.E.G. Verbeet is sinds 1995 in dienst van het Instituut voor Leraar en School. In meer dan drie jaar van structurele onderbezetting zorgde zij voor adequate ondersteuning. Zij wist het ontbreken van méér dan één collega te compenseren. Tijdelijke arbeidskrachten vanuit uitzendbureaus en student-assistenten werden door haar snel ingewerkt en efficiënt begeleid. Ze was secretaris van drie zware commissies en bereidde de examens van de Lio's voor. Ondanks deze grote werkbelasting behield zij het overzicht. Deze extra taken werden doortastend verricht en met een luisterend oor voor alle grote en kleine problemen van een instituut met 35 fte's. Opvallend zijn de unieke steunbetuigingen uit alle geledingen, waaruit blijkt dat zij het gezicht van de universitaire lerarenopleiding is geworden.

Robert Jan Smeenk, sinds 1998 student geneeskunde heeft zich naast zijn studie op een breed terrein binnen de faculteit ingezet voor een scala aan activiteiten. Bij het positieve advies heeft de jury zich onder meer laten leiden door Smeenks grote inzet en tijdsinvestering t.b.v. het studentenbelang, zowel met betrekking tot onderwijs als tot belangrijke gevarieerde bijdrage aan de faculteitsvereniging. Hij was een aantal jaren betrokken bij de introductie, mede-organisator van het zgn. ´Breekweekend´, is lid van een commissie die `de docent van het jaar' kiest en de relatie tussen docenten en studenten bevordert, hij is praeses van de Stichting Activiteiten der Medische Faculteits Vereniging Nijmegen (SAMFVN) en bestuurlid van de MFVN. Hij verzorgde vorig jaar bij het lustrum van de academische gezondheidszorg in Nijmegen het studentenpro-gramnma. Ook in het eerder dit jaar gevierde de Xe lustrum van de MFV had Smeenk een aanzienlijk aandeel.

Anneke Rijpkema studeert sinds 1997 biologie. Zij ontwikkelde samen met een collegastu-dente het plan om op VWO scholen lessen te verzorgen waarin ze scholieren laten zien wat de studie aan de KUN inhoudt. Zij hebben een lesprogramma ontwikkeld waarin twee experi-menten zijn opgenomen. Anneke Rijpkema gaat ook daadwerkelijk naar de scholen om de lessen te geven den de experimenten te voeren. Ze doet dat met haar collega-studenten met veel inzet en plezier. Het blijkt ook zeer aan te slaan bij de VWO-leerlingen. Het initiatief zal dan ook in de toekomst in samenwerking met studenten worden voortgezet.
15-5-2002

Deel: ' Uitreiking KUN-gedenkpenningen en studentonderscheiding '
Lees ook