Gemeente Purmerend

Persbericht

MARKTSTADPRIJS 1998 VOOR GERT-JAN KARHOF EN KARHOF AUTOSCHADE

De heer Gert-Jan Karhof en Karhof Autoschade is de Marktstadprijs 1998 toegekend voor de activiteiten en in-breng die voor (promotie van) Purmerend van belang zijn. De heer G.J. Karhof zorgde onder meer door zijn deel-name aan het Nationale Millennium Platform (onder voorzitterschap van J. Timmer, oud-directeur Philips) voor een grotere bekendheid van Purmerend in landelijke media. Hij is tevens bestuurslid van de Industrie- en Bedrijven-Groep (IBG) en actief in de werkgroep bedrijventerrein De Koog. Financieel maakt Karhof Autoschade al jarenlang vele activiteiten mogelijk voor het (georganiseerde) bedrijfsleven in Purmerend. De onderneming heeft door inzet van directie en personeel met vernieuwing en uitbreiding van activiteiten steeds meer werkgelegenheid gegenereerd. De zoon zet een solide bedrijf (het bedrijf vierde vorig jaar het zestigjarig bestaan) voort, dat klaar is voor de toekomst. De prijs is toegekend door het gemeentebestuur op voordracht van het comité Markstadprijs onder voorzitterschap van waarnemend wethouder Economische Zaken, J.A. ten Klei.

De twaalfde Marktstadprijs is vooral toegekend aan G.J. Karhof én Karhof Autoschade voor de inzet om het geor-ganiseerd bedrijfsleven in Purmerend te versterken. Het gaat om het onder de aandacht brengen van kansen en uitdagingen (millennium!) bij alle ondernemers in Purmerend. Ook is de naam Karhof welbekend in de branche van carrosseriebouwers, FOCWA. Zodoende dragen het bedrijf en de persoon van G.J. Karhof bij aan de bekendheid van de stad Purmerend buiten de regio. Met veel energie en verantwoordelijksheidsgevoel staat Karhof voor vakmanschap en maatschappelijke betrokkenheid. G.J. Karhof ontvangt mede voor de onderneming vrijdag 4 juni 1999 de oorkonde en het bij de prijs behorend plastiek van kunstenares Sonja Besselink.

De gemeente Purmerend kent de Marktstadprijs jaarlijks toe aan een persoon, bedrijf of organisatie die in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de economische ontwikkeling of bekendheid van Purmerend in binnen- en/of buitenland.

De Marktstadprijs is eerder toegekend aan boekbinderij J.A. ten Klei/Joop ten Klei (1987), NZH (1988), drukkerij Henkes Senefelder bv (1989), Stichting Nederlands Kindertheater (1990), Internationaal Transport- en Verhuisbedrijf Prins bv (1991), Ten Sharp (1992), J.W. Glandorf (1993), Koopman Optiek (1994), Internationaal Transport- en Verhuisbedrijf Bert Ooms bv (1995), W. Piet (1996) en A.Knol/Rabobank in 1997.

In het comité Marktstadprijs 1998 hebben zitting: waarnemend wethouder Economische Zaken J.A. ten Klei, E.J.P. Struijk namens de Ondernemers Federatie Purmerend (OFP), J. Groenhart namens de Industrie- en Bedrijvengroep Purmerend (IBG), B. van der Beek, chef redactie Purmerend Nieuwe Noordhollandse Courant en J. Wiering, hoofd afdeling Economische Zaken en F. Beijert, afdeling Communicatie van de gemeente Purmerend.

vrijdag 21 mei 1999


© 1997 DSP, Digitale Stad Purmerend

Deel: ' Uitreiking Marktstadprijs 1998 Purmerend '
Lees ook