Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


Spinoza

Op 19 januari 1999 zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen drs. L.M.L.H.A. Hermans de NWO/SPINOZA-premies 1998 uitreiken aan drie eminente Nederlandse wetenschappelijk onderzoekers:
* prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers, hoogleraar Moleculaire genetica aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam

* prof. dr. H.W. Lenstra, hoogleraar Fundamentele en toegepaste wiskunde aan de Universiteit Leiden

* prof. dr. P.C. Muysken, hoogleraar Algemene taalwetenschap, in het bijzonder de Ibero-Amerikaanse talen eveneens aan de Universiteit Leiden

De premies die de laureaten krijgen, elk ter waarde van drie miljoen gulden, zullen hen worden overhandigd in de vorm van een sculptuur van de filosoof Benedictus de Spinoza.

Het programma is als volgt:

14.15 uur Ontvangst met koffie/thee
14.45 uur Welkom door dr. R.J. van Duinen, voorzitter van NWO 15.10 uur Uitreiking SPINOZA-premies door minister drs. L.M.L.H.A. Hermans
15.35 uur Woordenschat en zinsbouw, prof. dr. P.C. Muysken 16.05 uur Rationale punten op algebraïsche oppervlakken, prof. dr. H.W. Lenstra
16.35 uur DNA-reparatie en genetische degeneratie, prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers
17.05 uur Afsluiting en receptie

Zie tevens het persbericht van 29 oktober 1998.

Deel: ' Uitreiking NWO/SPINOZA-premies 1998 aan drie wetenschappers '
Lees ook