Gemeente 's-Hertogenbosch

22-01-2003

Uitreiking Prijs Actief Burgerschap 2002

Vrijwilligersmanifestatie "Ontmoeting tussen werelden"

Op 25 januari aanstaande wordt tijdens de vrijwilligersmanifestatie van de gemeente 's-Hertogenbosch om 17.00 uur voor de tweede maal de Prijs Actief Burgerschap uitgereikt. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrijwilligersorganisatie in 's-Hertogenbosch die zich in dat jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Met de uitreiking van de prijs drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de inzet van alle vrijwilligers in onze gemeente. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 2.300,- dat de vrijwilligers van de winnende organisaties naar eigen inzicht mogen besteden. De twee andere genomineerde organisaties ontvangen ieder een bedrag van 500,-. De genomineerden voor de Prijs Actief Burgerschap zijn tijdens de manifestatie op 11 januari bekend gemaakt. Dit zijn: Stichting Sociaal Restaurant, Indische vrijwilligersgroep Huize Grevelingen en Speeltuinvereniging Het Kwekkeltje Rosmalen.

Deel: ' Uitreiking Prijs Actief Burgerschap 2002 in Den Bosch '
Lees ook