SBN

Uitreiking prijs Beste Leerbedrijf 1999

Slagerij Bood & Zonen winnaar prijs Beste Leerbedrijf 1999

Op 8 december is op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan slagerij Bood & Zonen uit Heemstede de prijs uitgereikt voor het Beste Leerbedrijf 1999. Deze prijs, in 1996 ingesteld door de minister van OCenW, huldigt het bedrijf dat zich het meest heeft ingespannen voor de opleiding van vakmensen. De landelijke organen beroepsonderwijs die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de leerbedrijven doen jaarlijks een voordracht voor deze prijs. Bood & Zonen werd voorgedragen door SVO, Opleiding voor de vleessector. De stichting Beroepenpromotie Nederland organiseerde de verkiezing en de uitreiking.

De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en onderwijs, koos de slagerij uiteindelijk uit drie genomineerde leerbedrijven. In haar rapport prees zij de winnaar onder meer voor het aanbod van 'een mix van traditionele vaardigheden en vaardigheden waar actuele trends om vragen'. Volgens de jury wordt de leerlingen in het bedrijf ambachtelijkheid bijgebracht 'die meer arbeidsvreugde biedt dan het alleen nog hakken in vooraf uitgebeende lappen vlees.' De slagerij zou de prijs des te meer verdienen omdat goede opleiding en scholing juist in het Midden- en Kleinbedrijf soms in de knel komt tussen de goede intenties en de werkdruk.

Naast Bood & Zonen waren van Elst Grafische Afwerking uit Apeldoorn en de Siza Dorpgroep te Arnhem genomineerd. Van de Siza Dorpgroep werd de vernieuwde aanpak van opleiden in een sector met grote personeelstekorten geprezen. Van Elst overstijgt volgens de jury de traditie van opleiden die de grafische bedrijfstak al kent. Twaalf andere voorgedragen bedrijven ontvingen een oorkonde.

10 dec 99 08:46

Deel: ' Uitreiking prijs Beste Leerbedrijf door ministerie van OC&W '




Lees ook