Provincie Noord-Holland

Prijs maatschappelijk ondernemer 2003
De provincie steunt maatschappelijk ondernemerschap en heeft daarvoor een provinciale prijs ingsteld die jaarlijks wordt uitgereikt. Dit keer is het thema de toeristische sector. U kunt de kandidaat opgeven die volgens u de prijs moet ontvangen. Aan de provinciale prijs is een geldbedrag van 15 duizend euro verbonden, die op 20 februari door gedeputeerde Bob Verburg wordt uitgereikt tijdens het congres 'De maatschappelijke ondernemer in het MKB in Noord-Holland'.

Maatschappelijk ondernemen: samen gaan we de uitdaging aan voor onze toekomst.

Maatschappelijk ondernemerschap, wat is dat? Wij verstaan er onder: Ondernemers die bewust en structureel inhoud geven aan hun maatschappelijke rol, op een wijze die verder gaat dan de wet verplicht en die leidt tot de toegevoegde waarde voor de onderneming en de maatschappij.

Congres
De uitdagingen voor maatschappelijk ondernemen voor de toeristische sector komen aan bod tijdens diverse presentaties. Neem deel en ontmoet ondernemend Noord-Holland! Natuurlijk kunt u zich nu al opgeven om zeker te zijn van kostenloze deelname. Voor deelname zie hier. Het complete programma volgt nog.


* Congres provincie Noord-Holland: De Maatschappelijk Ondernemer In Het MKB in Noord-Holland

* Datum: 20-02-2003

* Tijdstip: 12.15 uur tot 18.00 uur

* Locatie: Lichtfabriek te Haarlem

* NB: kostenloze deelname

Deelname
U kunt zich nu al aanmelden voor deelname aan het congres. Neem contact op met: Johan de Jong tel. 023-514 3670, fax 023-514 3050 of e-mail: jongjo@noord-holland.nl
Geef nu ook uw kandidaat op voor de prijs!
Bij aanmelding krijgt u een routebeschrijving en programma toegestuurd. U bent van harte welkom bij dit inspirerende en praktijkgerichte congres. Als deelnemer, maar ook als mogelijke prijswinnaar!

Redacrie Nieuws 16-12-2002 13:58:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking Prijs maatschappelijk ondernemer 2003 Noord-Holland '
Lees ook