Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Uitreiking Provinciale Prijs voor Toerisme Brugge, 7/2/2000
In de sfeer van de permanente aandacht van het West-Vlaams provinciebestuur voor de productontwikkeling in de toeristische sector werd door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West- Vlaanderen de Provinciale Prijs voor Toerisme in het leven geroepen in 1988. Het is immers noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden en op geregelde tijdstippen een aanzet tot vernieuwing en verbetering te geven.

Om de twee jaar wordt een bedrag van 200.000 fr. daarvoor ter beschikking gesteld. Bij iedere editie wordt een specifiek thema in het reglement van de provinciale prijs opgenomen zodat telkens andere werkvelden van het toerisme aan bod komen.

Een van de waarneembare moderne trends die groeit bij de consument is de gevoeligheid voor natuur en milieu. Bij de promotie van het toeristisch product wordt heel wat aandacht geschonken aan natuur en landschap. De zorg voor het milieu verovert ook stilaan zijn plaats in de duurzame uitbouw van het toerisme.

Sommige verplichtingen, die door de overheidsinstanties worden opgelegd, wekken bij de ondernemers vaak het gevoel op dat zij in een keurslijf worden gevat. Deze indruk komt tot stand door de associatie met de financiële en organisatorische aspecten die de wettelijke voorschriften voor gevolg hebben.

Aan de milieuzorg zitten voor de onderneming ook positieve kanten vast. Bij de kritische klant laat een toeristisch-recreatieve inrichting die zijn milieulast beperkt een positief imago na. Maatregelen gericht op energie- of waterbesparing kunnen bovendien voordeliger uitkomen.

De 6e Provinciale Prijs voor Toerisme 1999 stond om deze redenen in het licht van Toerisme en Milieuzorg. Het was de bedoeling de initiatieven van ondernemers in de logiescentra, de horeca en de attractiebedrijven te stimuleren, die projecten willen starten die bijdragen tot een milieuvriendelijk imago van de toeristisch-recreatieve sector in West-Vlaanderen.

De jury heeft 7 inzendingen moeten beoordelen. Alle deelnemers gaven blijk van een zekere milieu-overtuiging. Dit is de ideale voedingsbodem om op verder te bouwen. Om die reden biedt het Provinciebestuur een gratis milieudoorlichting aan voor de volgende 4 projecten
uit de logiessector:

1. Crowne Plaza Hotel, Burg 10, 8000 Brugge
2. Hotel Reverie, Herwig en Tine Peferoen-Coene, Rodeberg 26, 8954 Heuvelland
3. Hotel Fevery, Collaert Mansionstraat 3, Brugge 4. t Roodhof, Nieuwburgstraat 8020 Oostkamp (vzw Loca Labora - Beernem)

Bij de rangschikking door de jury werd nagegaan of een of meerdere van de volgende denksporen afzonderlijk of gezamenlijk worden gevolgd : 1. de milieu-investeringen
2. de maatregelen voor een nette huishouding
3. de verhoging van de betrokkenheid van de klant.

De prijs werd ingedeeld in 2 categorieën : logies en attracties. Voor elke categorie wordt 100.000 fr voorzien.

De laureaat van de 6e Provinciale Prijs voor Toerisme 1999 in de categorie attracties is de stad Blankenberge met het project Duurzame renovatie van het Piergebouw van Blankenberge.

De Pier heeft een impact op grote schaal. Het trekt zeer veel bezoekers en passanten aan en is goed in het weefsel van een sterke toeristische regio gesitueerd. Het project getuigt van de wil van de stad om zorgzaam met het milieu om te springen en dat ook uit te stralen. Het dossier over de milieuzorg bij de renovatie opgemaakt door de Groep Planning in opdracht van het Stadsbestuur is de weergave van een diepgaande professionele aanpak.

De laureaten in de categorie logies zijn de hoteluitbaters Herwig en Tine Peferoen-Coene met de realisaties en plannen in het hotel Reverie in Heuvelland omwille van de gedrevenheid en oprechtheid van de positieve grondhouding ten overstaan van de natuur en het milieu die een originele meerwaarde betekenen voor de klant.

De Provincie is ervan overtuigd dat deze prijs eerst en vooral een steun zal zijn voor de erkenning en de bekendmaking van hun waardevolle bijdrage tot de toeristische ontwikkeling van West-Vlaanderen en een stimulans zal zijn voor de verdere samenwerking in de toekomst met provinciale overheid, Westtoerisme en Toerisme Vlaanderen.

Deel: ' Uitreiking Provinciale Prijs voor Toerisme Vlaanderen '
Lees ook