Gemeente Nijmegen


Sportprijzen Nijmegen 1998

Voordrachten inzenden vóór 20 november

Jaarlijks stellen de gemeente Nijmegen en de Nijmeegse Sport Raad drie sportprijzen beschikbaar aan sporters of verenigingen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd of zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport. Het gaat om de de 'Sportprijs stad Nijmegen', 'de Sportorganisatieprijs', en de 'Jeugdsportprijs stad Nijmegen'. De uitreiking van de sportprijzen zal plaatsvinden tijdens het tiende Nijmeegs Sportgala op 23 januari 1999 in de 'De Vereeniging'. Onderdeel van het Sportgala is het 'Jeugdkampioenenfestival'. Tijdens dit festival worden aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan jeugdsporters en teams. Personen of organisaties die kandidaten willen voordragen voor een of meer van deze prijzen, worden uitgenodigd om dit schriftelijk te doen vóór 20 november.
Uitsluitend personen, verenigingen of instellingen die in Nijmegen wonen of gevestigd zijn dan wel in Nijmeegs verband sport beoefenen, komen voor de prijzen in aanmerking.

Voordrachtspakket
In week van 12 tot 17 oktober hebben de meeste verenigingen een pakket met voordrachtsformulieren toegestuurd gekregen. Het verzoek is om kandidaten die voor een bepaalde prijs in aanmerkingen komen, uiterlijk 20 november 1998 voor te dragen. Verenigingen en of personen die geen 'voordrachtspakket' hebben ontvangen en mogelijk een of meer kandidaten willen voordragen, kunnen dit pakket schriftelijk of telefonisch opvragen bij de gemeente Nijmegen, afdeling Sport&Recreatie, postbus 9038, 6500 JW Nijmegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sport&Recreatie, mevrouw B. Keles, tel. 024-3292252.

Deel: ' Uitreiking Sportprijzen Nijmegen 1998 '
Lees ook