FNV

Eerste toolkit commissariaat aan Johan Stekelenburg

Uitreiking eerste exemplaar Toolkit Commissariaat aan Johan Stekelenburg

Op 5 juni a.s. zal in de Jaarbeurs in Utrecht het eerste exemplaar van de Toolkit Commissariaat door drs ing. H.P. Spruijt, voorzitter van Stichting CommissarissenRegister, uitgereikt worden aan de heer Johan Stekelenburg, burgemeester van Tilburg en commissaris van een aantal grote Nederlandse ondernemingen.

De Toolkit Commissariaat wordt uitgereikt tijdens de eerste themamiddag in een serie van vier, georganiseerd door FNV Formaat in opdracht van de drie grootste vakcentrales. Deze middag heeft als thema de Ondernemingsraad en de kwaliteit van toezicht. Tijdens de vier themamiddagen worden ondernemingsraden geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen in de structuurwetgeving en hun toegenomen mogelijkheden om commissarissen voor te dragen.

Toolkit Commissariaat
De Toolkit Commissariaat is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen CommissarissenRegister en het op 7 februari jl. gelanceerde Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders. Het Nationaal Register is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, FNV, FNV Formaat, CNV, Unie mhp, CommissarissenRegister en BestuursRegister.
De Toolkit Commissariaat is bestemd voor ondernemers, commissarissen en ondernemingsraadsleden en bevat praktische handvatten, wenken en checklists over tal van onderwerpen die gerelateerd zijn aan het commissariaat, zoals: instellen van een Raad van Commissarissen (RvC), profielschets RvC, bestuursreglement, evaluatie RvC en de relatie tussen Ondernemingsraad en RvC.

CommissarissenRegister
CommissarissenRegister beoogt besturen, raden van commissarissen en raden van toezicht, alsmede ondernemingsraden van vennootschappen en instellingen, behulpzaam te zijn bij het vinden en voordragen van geschikte commissarissen en toezichthouders.

28 mei 2002

Deel: ' Uitreiking Toolkit Commissariaat aan Johan Stekelenburg '
Lees ook