Barendrechtse Waarderingsspelden voor de heer Den Otter en mevrouw Den Otter-Visser

Persbericht gemeente Barendrecht

Let op: embargo tot 7 december 2016, 16:00 uur*

Barendrechtse Waarderingsspelden voor de heer Den Otter en mevrouw Den Otter-Visser

BARENDRECHT (vrijdag 2 december 2016) – Op woensdag 7 december 2016 ontvingen de heer Den Otter en mevrouw Den Otter-Visser een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Van Belzen. Zij kregen de gemeentelijke onderscheiding opgespeld voor hun jarenlange inzet voor de Historische Vereniging Barendrecht. Daarnaast heeft de heer Den Otter zich jarenlang ingezet voor recreatieboerderij De Kleine Duiker en mevrouw Den Otter-Visser voor koersbalvereniging Jeugd van Gisteren. De uitreiking van de onderscheidingen vond plaats in D’Ouwe school, het verenigings- en tentoonstellingsgebouw van de Historische Vereniging.

De heer Den Otter

De heer Den Otter heeft zich 25 jaar lang ingezet voor de Historische Vereniging Barendrecht. Wat hem kenmerkt, zijn een grote kennis van de Barendrechtse (land- en tuinbouw)geschiedenis, een passie en groot talent voor vertellen en een creatieve geest. Hij heeft bij de HVB landbouwwerktuigen en -gereedschappen die vroeger gebruikt werden in Grienden verzameld en opgeknapt. Dankzij hem is daarvan een grote verzameling bij de HVB aanwezig. Ook heeft hij eraan bijgedragen dat de grote zaal is omgebouwd tot expositieruimte met verschillende vertrekjes. Onder andere de vlashoek en het schooltje zijn op zijn initiatief en dankzij zijn actieve inzet gerealiseerd. De heer Den Otter heeft regelmatig boeiende demonstraties gegeven over vlasbewerking, oude landbouwtechnieken en de vroegere tuinbouw. Hij wist zijn kennis over dit onderwerp op zeer enthousiaste wijze over te brengen. Ook heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan meerdere tentoonstellingen. Naast zijn inzet voor de HVB was de heer Den Otter jarenlang actief voor De Kleine Duiker. Daar restaureerde hij oude landbouwvoertuigen, heeft hij geholpen met de inrichting en verzorgde hij de groentetuin. Dankzij hem kon De Kleine Duiker regelmatig biologische groenten verkopen.

Mevrouw Den Otter-Visser

Mevrouw Den Otter heeft zich 20 jaar lang ingezet voor de Historische Vereniging Barendrecht. Ook zij heeft een grote kennis van de Barendrechtse geschiedenis. Zij ziet altijd precies wat er moet gebeuren en steekt de handen graag uit de mouwen. Zij heeft jarenlang tentoonstellingen ingericht. Ook mevrouw Den Otter is een creatief denker en kwam met vele originele ideeën voor de tentoonstellingen. Ook is zij mede-initiatiefneemster van de Kerstmarkt in D’Ouwe School. Daarnaast heeft zij vele schoolklassen en andere gezelschappen rondgeleid en daarbij levendig verteld over de Barendrechtse geschiedenis. Ook mevrouw Den Otter is erg handig en nam allerhande praktische klussen op zich. Ook op gebied van koersbal is mevrouw Den Otter jarenlang actief geweest. Zij was teamleider op donderdagochtend; zij verzorgde de puntentelling, deelde de groepen in en verrichte alle voorkomende werkzaamheden. Samen met andere teamleiders organiseerde zij een jaarlijkse competitie. Ook heeft mevrouw Den Otter lange tijd mensen van en naar de kerk gereden op zondag, die zelf niet in staat waren naar de kerk te gaan.

Procedure Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld is een gemeentelijke onderscheiding die sinds 2002 bestaat met daarin het wapen van de gemeente Barendrecht. Iedereen kan een persoon of instelling voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding (Waarderingsspeld of Erepenning). Het maakt daarbij niet uit of de persoon die wordt voorgedragen of de aanvrager in Barendrecht woont. De voordracht wordt beoordeeld door de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen. Deze commissie bestaat uit de burgemeester (voorzitter), vijf bewoners van Barendrecht en een ambtelijk medewerker (secretaris). Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, die door de raad gemandateerd is een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van een onderscheiding. Wie iemand voor wil dragen voor een gemeentelijke onderscheiding, kan een speciaal formulier aanvragen bij de secretaris van de commissie. Neem daarvoor contact op met het bestuurssecretariaat: telefoonnummer 14 0180.

Deel: ' Uitreiking twee Waarderingsspelden in Barendrecht '
Lees ook