Persuitnodiging

Uitreiking tweede NWO/Von Humboldt Stiftung Researchprijs

Op donderdag 18 maart ontvangt prof. dr. H. Deutsch, hoogleraar Natuurkunde aan de Ernst-Moritz-Arndt-Universität in het Duitse Greifswald de NWO/Von Humboldt Stiftung Researchprijs. De onderzoeksprijs stelt hem in staat maximaal een jaar onderzoek te verrichten aan een Nederlandse universiteit. De prijs wordt hem uitgereikt op voorstel van prof. dr. F.J. de Hoog van de Technische Universiteit Eindhoven. De uitreiking vindt plaats in het gebouw van NWO, Laan van Nieuw Oost Indië 131, Den Haag. Mediavertegenwoordigers zijn bij de uitreiking van harte welkom.

Prof. Deutsch ontvangt de prijs voor zijn hoogwaardig onderzoek aan plasma's. Dit zijn gassen die na verwarmen reactief worden doordat ze ioniseren. Prof. Deutsch werkt daarbij nauw samen met collega's aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst zal hij zijn onderzoek toelichten. Ook zal STW-PIONIER dr.ir. G.M.W. Kroesen resultaten van zijn onderzoek met prof. Deutsch presenteren.

Het onderzoek voor de samenwerking betreft de interactie tussen hete plasma's en stofdeeltjes. Vanwege hun sterk negatieve lading raken stofdeeltjes gemakkelijk in hete plasma's gesuspendeerd, waar ze kunnen worden bewerkt. Zo kan een ijzerdeeltje in een plasma van argon worden gecoat door toevoeging van aluminiumdamp. De producten zijn geschikt voor industriële toepassingen. Prof. Deutsch richt zich op de temperatuur van de deeltjes. Deze is te verhogen via straling, chemische reacties, via 'bombardementen' met ionen of elektronen. Anderzijds kunnen de deeltjes door straling ook warmte verliezen. De temperatuur van de deeltjes is niet eerder experimenteel of theoretisch bepaald.

NWO en de Alexander von Humboldt Stiftung in Bonn hebben de researchprijzen ingesteld in het kader van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij Duitse senior-onderzoekers, die ook in internationaal opzicht hoog staan aangeschreven, in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek in Nederland te verrichten gedurende maximaal een jaar. Omgekeerd kunnen Nederlandse senior-onderzoekers maximaal een jaar onderzoek doen in een Duits laboratorium of onderzoeksinstituut. Duitse onderzoekers dragen Nederlandse kandidaten voor bij de Alexander von Humboldt Stiftung, Nederlandse onderzoekers of instituten doen bij NWO hetzelfde voor Duitse kandidaten.

Het programma van de uitreiking op 18 maart is als volgt.


14.00 uur Opening door dr. R.J. van Duinen, voorzitter NWO
14.15 Measurements of particle temperature and dusty plasmas, dr.ir. G.M.W. Kroesen,
Technische Universiteit Eindhoven

14.45 Pauze

15.15 Die thermische Bilanz von Pulverteilchen im Plasma, prof. dr. H. Deutsch,
Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Greifswald

15.45 Uitreiking NWO/Von Humboldt Stiftung Researchprijs
16.00 Afsluiting en borrel

Nadere informatie en aanmelding bij NWO, afd. Voorlichting & Communicatie, tel. 070 3440731, fax 070 3850971, e-mail news@nwo.nl.


98-05e

Deel: ' Uitreiking tweede NWO/Von Humboldt Stiftung Researchprijs '
Lees ook