Uitreiking UDVB diversiteitprijs


Uitreiking UDVB diversiteitprijs 6 februari 2007, Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum.

BUSSUM, 20070202 -- Uitreiking UDVB diversiteitprijs 6 februari 2007 in het Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark te Hilversum. Diversiteit is een actueel onderwerp. Diversiteit is nodig voor maatschappijgeorinteerd ondernemerschap. Organisaties ontwikkelen initiatieven om aansluiting te vinden bij trends in de arbeidsmarkt. Directies zijn zich in toenemende mate bewust van de creatieve opgave die dit vraagt ten aanzien van medewerkers en toekomstige collega's.

Vier genomineerden presenteren op 6 februari hun best practice en trachten hiermee zowel de zaal met genodigden als de deskundige jury te overtuigen.

- de heer J.J. van Gelder, bestuurder woonstichting de Key; leeftijdbewust personeelsbeleid.
- mevrouw drs. E. Sweet, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuid Oost; verwerven en behouden van allochtone managers.
-de heer drs. J.Th. Kedzierski, raad van bestuur Medisch Centrum Alkmaar; gerichte instroom van managers vanuit de profit- naar de non profit sector.
-mevrouw drs. D.M.J.J. Monissen, raad van bestuur AGIS; bewuste mix verhouding vrouw/man.

De jury bestaat uit: mevrouw drs. J. Nooren, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland; de heer J. Leerdam MFA, lid tweede kamer; de heer ir. E.J. Kitselaar, regiomanager Reclassering Nederland; mevrouw mr. F. Koser Kaya, lid tweede kamer; mevrouw L. Pielanen, secretaris gemeente Baarn; de heer drs. R. Hopstaken, lid Raad van Bestuur AMC/UvA.

Genodigden op de bijeenkomst van 6 februari in Hilversum zijn leden van raden van bestuur, directieleden en het hoger management van diverse organisaties uit de non profit sector. De zaal biedt gelegenheid aan circa 150 personen.

UDVB gelooft in de kracht van diversiteit. Organisaties zullen succesvoller zijn als de samenstelling van het team een afspiegeling is van de maatschappij. De dienstverlening van UDVB specialisten in executive search richt zich op directies en het hoger management van organisaties. De consultants van UDVB zoeken en vinden mensen voor vacatures met een scherp oog voor de diversiteit en de kwaliteit van het team.


Deel: ' Uitreiking UDVB diversiteitprijs met vier genomineerden '
Lees ook