Rijks Universiteit Groningen


Van Swinderen prijs 1997/1998 voor Richard de Grijs

Datum en tijd dinsdag 15 december 1998, 20.00 uur
Evenement Uitreiking Van Swinderen prijs 1997/1998 voor de beste samen- vatting van een proefschrift
Plaats Concerthuis, Poelestraat 30, Groningen Organisatie Koninklijk Natuurkundig Genootschap (KNG)

Dr. Richard de Grijs ontvangt de Van Swinderen prijs voor de samenvatting van zijn proefschrift Edge-on disk galaxies: a structure analysis in the optical and near-infrared. Aan de prijs, die is ingesteld door het Konink- lijk Natuurkundig Genootschap (KNG), is een oorkonde en een geldbedrag van fl.5.000,- verbonden. De oorkonde wordt uitgereikt door prof.dr. P.C. van der Kruit, voorzitter van het genootschap. De Grijs promoveerde op 31 oktober 1997 aan de RUG tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen. Op dit moment werkt hij op het Astronomy Department van de University of Virginia, Charlottesville, VA, USA. Voor zijn promotie onderzocht De Grijs spiraalvormige sterrenstelsels die vanaf de aarde van de zijkant te zien zijn. Hij vroeg zich vooral af in hoeverre er uit de dikte in het midden van dergelijke sterrenstelsels informatie over de vormingsgeschiedenis van het stelsel valt af te leiden. De Van Swinderen prijs wordt jaarlijks toegekend aan de promovendus die in zijn dissertatie de best geschreven en voor niet-deskundigen meest begrijpelijke Nederlandse samenvatting van het promotieonderzoek heeft gemaakt. Het proefschrift moet zijn verdedigd binnen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen of de Faculteit der Medische Wetenschappen. Na de uitreiking van de prijs zal Richard de Grijs een korte uiteenzetting geven over zijn promotieonderzoek. Daarna houdt prof.dr. P.C. de Ruiter van de disciplinegroep Milieukunde van de Universi- teit Utrecht een lezing over het onderwerp 'ruimtegebruik en milieukwali- teit', gevolgd door een discussie.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Uitreiking Van Swinderen prijs 1997/1998 '


Lees ook