Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Uitreiking vereremerkingen heldenmoed
Brugge, 7/2/2000
Op maandag 31 januari 2000 werd overgegaan tot de uitreiking van burgerlijke eretekens ter beloning van verheven daden van moed en zelfopoffering of menslievendheid. Het gaat hier om beloningen, die door de Staat ingesteld worden voor uitstekende en uitzonderlijke daden van moed. Deze vereremerkingen mogen echter niet verward worden met de eretekens die verleend worden door het Carnegie Hero Fund.

De volgende personen zullen een eervolle onderscheiding in ontvangst nemen:

De heren Marc LARBRISSEAU (woonachtig te Blankenberge), Eddy SCHAEPDRIJVER (woonachtig te Wenduine) en Eddy DEBREE (woonachtig te Klemskerke) zullen de Burgerlijke Medaille 2° klasse uit handen van de gouverneur ontvangen omdat zij op 4 juni 1998 twee jongeren, die in zee tussen Wenduine en De Haan in moeilijkheden geraakt waren, van de verdrinkingsdood gered hebben.

De heren Danny ALLEMAN (woonachtig te Roeselare) en Jean-Luc VAN ISEGHEM (woonachtig te Roeselare) zullen respectievelijk de Burgerlijke Medaille 2° klasse en de eervolle vermelding ter beloning van verheven daden van moed, zelfopoffering of menslievendheid ontvangen omdat zij op 16 januari 1995 in Roeselare een man uit een brandende politiecel gered hebben.

De heer Donald VERMANDER (woonachtig te Roeselare), werknemer bij de firma Hanekop, ontvangt een Burgerlijke Medaille 3° klasse omdat hij op vrijdag 19 juni 1998 het leven van een mannelijke drenkeling gered heeft. De man was in het kanaal te Roeselare terechtgekomen. De heer Vermander is er in geslaagd het slachtoffer drijvende te houden tot de brandweer ter plaatse kwam.

De heer Marc BOSSU (woonachtig te Roeselare),
politie-agent-hoofdbrigadier te Roeselare, zal een Burgerlijke Medaille 2° klasse in ontvangst mogen nemen omdat hij een driejarig kindje uit een brandende woning gered heeft.

De heer Albert MALFAIT (woonachtig te Oostende) wordt een Burgerlijke Medaille 2° klasse verleend omdat hij er op 7 juli 1993 in geslaagd is een mannelijke drenkeling, die ter hoogte van het Zeeliedenmonument te Oostende in het water terecht gekomen was, op het droge te krijgen.

De heer Dirk MARNHEF (woonachtig te Zuienkerke), kapitein van het baggerschip Vlaanderen XX en wonende te Zuienkerke, krijgt een eervolle vermelding omdat hij op 2 februari 1996 - door koelbloedig op te treden - de brand kon bedwingen die uitgebroken was in de control- room van de machinekamer van het baggerschip Vlaanderen XX, dat baggerwerken aan het uitvoeren was te Cardiff (G.B.).

De heren Koen VERHAEST (woonachtig te Roeselare) en Geert LEENKNEGT (woonachtig te Roeselare) zullen de Burgerlijke Medaille 1° klasse uit handen van de gouverneur ontvangen omdat zij in Roeselare een vrouw uit een brandende woning gered hebben.

De heer Ronny MISTIAEN (woonachtig te Izegem), inspecteur van politie stedelijk korps stad Izegem, zal de Burgerlijke Medaille 3° klasse ontvangen omdat hij op 12 augustus 1998 een vrouw, die met haar wagen in het kanaal Roeselare-Ooigem terecht gekomen was, in moeilijke omstandigheden uit het water gehaald heeft.

Deel: ' Uitreiking vereremerkingen heldenmoed Vlaanderen '
Lees ook