Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

15 februari 1999

Toekenning Frans-Nederlandse Wetenschapsprijs Descartes-Huygens 1998

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) kent jaarlijks de Descartes-Huygens Prijs toe aan een Franse onderzoeker die opvallende wetenschappelijke prestaties heeft geleverd en actief heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke samenwerking tussen Frankrijk en Nederland. Dit jaar wordt de prijs toegekend op het gebied van de Natuurwetenschappen.

De prijswinnaar voor 1998 is de Fransman dr. Philippe Sautet (37) die werkzaam is aan het Institut de Recherche sur la Cathalyse in Villeurbanne en het Laboratoire de Chimie Théorique in Lyon. Dr. Sautet behoort tot de toonaangevende jonge generatie van Franse theoretische chemici, actief op het gebied van oppervlaktefysica en chemie. Door zijn werk en zijn talrijke publicaties daarover is hij zeer bekend in zijn vakgebied. Momenteel houdt de heer Sautet zich bezig met de toepassing van de op de Car-Parinello gebaseerde electronenstructuurberekeningen aangaande de oppervlaktereactiviteit van overgangsmetalen. Philippe Sautet onderhoudt nauwe contacten met diverse Nederlandse vakgenoten en samen met prof. dr. R.A. van Santen van de Technische Universiteit Eindhoven doet hij onderzoek naar CH4-activering op verschillende stoffen. Het onderzoek van dr. Sautet en de samenwerking met zijn Nederlandse collega's krijgt met de toekenning van de Descartes-Huygens Prijs een extra stimulans. De prijs zal op 12 maart 1999 door de Nederlandse Ambassadeur in Frankrijk, tijdens een speciale ceremonie in Lyon worden uitgereikt.

De Franse regering heeft besloten de uitreiking van zowel de Descartes-Huygens Prijs 1998 op het gebied van de natuurwetenschappen als die van de Descartes-Huygens Prijs 1999 op het terrein van de levenswetenschappen aan het eind van 1999 te laten plaatsvinden.

De Descartes-Huygens Prijs is door de Franse en Nederlandse regering ingesteld. De prijs wordt afwisselend toegekend aan onderzoekers op het terrein van de natuurwetenschappen, de levenswetenschappen en de sociale- en geesteswetenschappen. De winnaars krijgen elk ƒ 50.000,- ter financiering van een verblijf als gastonderzoeker in Frankrijk, respectievelijk Nederland.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Deel: ' Uitreiking wetenschapsprijs Descartes-Huygens 1998 '
Lees ook