Gemeente Rotterdam

Uitreiking Zalmsnip in 2001

(8-8) Het College van B. en W. heeft besloten ook in 2001 de Zalmsnip direct uit te keren.
De Zalmsnip is een tegemoetkoming voor de gestegen lasten voor alle Rotterdamse huishoudens. Evenals voorgaande jaren zal de dienst Gemeentebelastingen het bedrag van 100 gulden direct op de rekening van de burger storten. Daarbij wordt uit efficiencyoverwegingen geen gebruik meer gemaakt van bestanden van de Eneco. In augustus start de dienst Gemeentebelastingen met de uitbetaling.

Naast huishoudens van zelfstandige woonruimten komen ook bewoners van zogenoemde onzelfstandige woonruimten voor de uitbetaling in aanmerking. Onzelfstandige woonruimten zijn onder meer kamers in bejaardenoorden, studenten- en zusterhuizen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitreiking Zalmsnip 2001 in Rotterdam '
Lees ook