ST PRINS BERNHARD CULTUURFONDS


Uitreiking Zilveren Anjer

Vrijdag 21 juni om 11.00 uur reikt Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam vier Zilveren Anjers uit. Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan de heren F.D. Antoin uit Bonaire, prof. S.J. Doorman uit Waarder Mc., J.H.H. Stienstra uit Rosmalen en A. Stork uit Weesp. De onderscheiding wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.

De toespraak van prins Bernhard zal worden uitgesproken door de vice-voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Ronald de Leeuw, de toespaken voor de laureaten worden voorgelezen door de directeur van het Cultuurfonds, Adriana Esmeijer, en de gronden van verlening door de secretaris van de onderscheiding de Zilveren Anjer, Maaike Nillesen. De toespraken zijn onder embargo tot vrijdag 11.00 uur op te vragen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor accreditatie kunt u zich tot u i t e r l i j k 2 0 j u n i 1 2 . 0 0 uur aanmelden bij de Rijksvoorlichtingsdienst, Afdeling Pers & Publiciteit, Tel. (070) 356 41 42, fax (070) 356 46 84

Meer informatie:
Prins Bernhard Cultuurfonds, Astrid Waltmans, pers en publiciteit. Tel. (020) 520 61 58, fax, e-mail aw@cultuurfonds.nl

19 jun 02 10:34

Deel: ' Uitreiking Zilveren Anjer '
Lees ook