Gemeente Gent

<< terug heet van de naald archief zoek

W i n t e r s p e e l t u i n . . . m e t v e r w a r m d e z a n d b a k !

Op dinsdag 16 november boog de jury van de Cursiefjeswedstrijd Michel Casteels Gentse Feesten 1999 (Viviane Burssens, Machar Van Geyt, Freek Neirynck, Jean Buyle, Prosper De Smet, secretaris Jan Schiettekatte, voorzitter schepen Marina Hoornaert en ere-voorzitter Jaak De Poorter) zich over de 22 inzendingen van dit jaar, rond het gekende thema "Een feestdag, een feestelijke gebeurtenis".

Er kwamen dit jaar minder inzendingen binnen dan voorgaande jaren, máár opvallend veel vrouwen en jongeren stuurden een cursiefje in.

De jury riep het cursief "In de ban van de strop" van mevrouw Rosita Van Roeijen uit Hulst in Nederland uit tot winnaar. Mevrouw Van Roeijen ontvangt 10.000 frank en een evenwaardig boekenpakket. Het winnend cursief is een melancholische ode aan de Arteveldestad en zijn Gentse Feesten. Het feit dat een Nederlandse de cursiefjeswedstrijd wint toont mooi de internationale uitstraling van de Feesten aan.

"Het Hogeschoolplein" van Dirk Poelman uit Sint-Amandsberg en "Flipper" van Marcel Van Passel uit Scherpenheuvel (al voor de derde maal op rij tweede) delen de tweede plaats. Zij krijgen allebei 2.500 frank en een evenwaardig boekenpakket.

De prijzen worden uitgereikt op maandag 13 december om 19 uur in het Oostenrijks Salon van het Gentse stadhuis, in aanwezigheid van de stadsmagistraat, de juryleden en de pers. Freek Neirynck draagt winnaar "In de ban van de Strop" en "Het Hogeschoolplein" voor, Machar Van Geyt neemt "Flipper" voor zijn rekening.

Na de uitreiking biedt het stadsbestuur de genodigden een receptie aan.

Informatie

Dienst Feestelijkheden, Braemkasteelstraat 43, 9050 Gentbrugge, tel. (09)239 42 60,

fax (09)239 42 79, e-mail feestelijkheden@gent.be.

Deel: ' Uitslag cursiefjeswedstrijd in kader van Gentse Feesten 1999 '
Lees ook