Uitslag jongerenenquete
GroenLinks Houten (7-9-2001)

Door middel van een enquête op deze website hebben we deze zomer een aantal vragen voorgelegd aan de Houtense jongeren. Dit om, ter voorbereiding van ons verkiezingsproramma nog beter te weten te komen wat er onder de Houtense jongeren leeft.

Nadat op 7 juli de enquête feestelijk het internet was opgegaan hebben we de weken daarna een aantal malen in Houten geflyerd om de jongeren op de site attent te maken.
Hoewel de respons niet overweldigend was, zodat er geen algemeen geldende conclusies aan de uitslag kunnen worden verbonden, geeft de enquête toch een interessante kijk op wat er in Houten bij jongeren zoal leeft.

In het attachment (onder aan dit bericht) vindt u een uitgebreide verantwoording van de enquête en daarbij uiteraard ook de volledige uitslag. (inclusief alle losse opmerkingen die de jongeren hebben gemaakt) Een paar opmerkelijke zaken willen we er hier vast even uitlichten:
1. De flyers werden meestal enthousiast aangepakt.
2. Heel vaak leidde dat tot interessante gesprekken waaruit steevast bleek dat jongeren zich in Houten niet serieus genomen voelen.
3. Toch willen de meeste jongeren binnen enkele jaren een eigen woning in Houten, maar de meeste staan nog niet als woningzoekende ingeschreven.
4. Veel jongeren zijn van mening dat er in Houten soms of vaak wordt gediscrimineerd of gepest.

5. De belangrijkst vier voorzieningen die jongeren wensen in Houten zijn: (in volgorde van belangrijkheid) 1. een bioscoop. 2. meer winkels. 3. meer horeca in het centrum. en 4. een kleine disco.

6. De voorzieningen die het vaakst als onnodig worden bestempeld: (in volgorde van onnodigheid) 19. een dartcafe. 20. nieuwe sportvoorzieningen. 21. een half-pipe. 22. kerkelijk ontmoetingscentrum.

Opmerkelijk feit: Veel deelnemers aan de enquête bestempelen de hangplek en de coffeeshop als onmisbaar. Maar evenzoveel jongeren vinden deze voorzieningen juist onnodig!. Hier is dus veel verschil van mening over, ook onder de jongeren zelf.
Om nog wat meer over de visie van inwoners (ook ouderen) over het thema 'coffeeshop in Houten' te weten te komen plaatsen we binnenkort op onze website de volgende stelling:
'Het wordt tijd dat Houten een officiële wietwinkel krijgt.' Tegelijkertijd starten we op ons discussieforum een discussie over dit zelfde onderwerp. We zijn benieuwd naar de reacties, mede aan de hand daarvan zullen we ons standpunt opmaken.

Deel: ' Uitslag jongerenenquete GroenLinks Houten '
Lees ook