Gemeente Zwolle

Uitslag keuzeproject sport-en recreatiepark Stadshagen

Voorkeur voor verbindingsmodel!

Van 4 tot en met 27 juni 2003 konden de bewoners van Stadshagen meebeslissen over hun toekomstige sport- en recreatiepark. Om hen de mogelijkheid te bieden om mee te denken over de inrichting van het park zijn er drie modellen ontwikkeld: het verbindingsmodel, het gemixte model en het praktische model. Deze modellen zijn bedoeld om een idee te geven hoe het park eruit zou kunnen komen te zien. Van de modellen zijn animatiefilmpjes gemaakt, die te zien waren in het Informatiecentrum Stadshagen. Ook waren de modellen te zien via de website.

Advies aan de politiek
Vervolgens konden de bewoners door middel van een persoonlijke top drie, hun voorkeur uitspreken.
De uitslag vormt de richtlijn voor de architect die het park gaat ontwerpen. De uitgangspunten van het model dat de voorkeur heeft gekregen, zullen uitgewerkt worden in het ontwerp. Dit is het advies van de bevolking aan de politiek. Daarnaast zal nog gesproken worden met de clubs die zich gaan vestigen in Stadshagen. Hun specifieke wensen moeten uiteraard ook opgenomen worden in het ontwerp. Uiteindelijk beslissen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het definitieve ontwerp voor het sportpark.

Uitslag
In totaal hebben X mensen gereageerd en hun voorkeursstem uitgebracht.

De uitslag is als volgt:
Verbindingsmodel x%
Gemixte model: x%
Praktische model: x%

Dit resultaat is overhandigd aan wethouder Hagedoorn van sport. Hij heeft hierbij uitgesproken om bij de verdere planontwikkeling terdege rekening te houden met de keuze.


---

Deel: ' Uitslag keuzeproject sport-en recreatiepark Stadshagen '


Lees ook