Gemeente Voorburg-Leidschendam


Uitslag meningspeiling èn verkiezing Dorpsraad Stompwijk

Persbericht: Leidschendam-Voorburg, 16 mei 2002
---

Op 15 mei jl. heeft burgemeester M.A.P. van Haersma Buma de uitslag van de meningspeiling over de gemeentenaam bekend gemaakt. De meeste inwoners hebben gekozen voor de naam Leidschendam-Voorburg. Begin mei zijn ruim 56.000 brieven verstuurd naar alle stemgerechtigden. Aan hen werd de kans geboden zich uit te spreken over de nieuwe naam voor de fusiegemeente. De gemeenteraad heeft al aangegeven de voorkeur van de inwoners over te nemen. De namen van de woonkernen veranderen niet.

Begin mei zijn 56.879 brieven met antwoordkaart verstuurd naar alle stemgerechtigden in de gemeente. Hiervan zijn er 36.398 (64%) teruggestuurd of gebracht naar de gemeente. Voor de naam Vlietstede hebben 11.196 mensen hun voorkeur uitgesproken. De naam Leidschendam-Voorburg krijgt met 24.963 stemmen de meeste voorkeur. Er zijn 239 blanco/ongeldige stemmen uitgebracht.

De keuze voor de naam Leidschendam-Voorburg betekent dat geen raadsbesluit nodig is om deze voorkeur te bekrachtigen. Immers, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in de Wet gemeentelijke herindeling bepaald dat de nieuwe naam van de opgeheven gemeenten Leidschendam en Voorburg, Leidschendam-Voorburg wordt. Dus de gemeentenaam Leidschendam-Voorburg blijft onveranderd gelden. De namen van de woonkernen Stompwijk, Leidschendam en Voorburg veranderen niet.

Nieuwe dorpsraad voor Stompwijk

Op 15 mei vond naast de Tweede-Kamerverkiezing ook de verkiezing van de nieuwe Dorpsraad Stompwijk plaats.

De volgende zeven personen zijn gekozen in de Dorpsraad:
* de heer J.M. van Wissen 720 stemmen

* mevrouw Y. van Boheemen 581 stemmen

* mevrouw M. B. P. T. van Bemmelen-Turnhout 564 stemmen
* de heer W. D. M. M. van Beek 541 stemmen
* de heer A. Janson 495 stemmen

* de heer R. van Nierop 445 stemmen

* de heer L. C. van Santen 431 stemmen

Voorzitter van de Dorspraad is wethouder en loco-burgemeester E. P. Beimers. De opkomst voor deze verkiezingen was hoog: 1.237 Stompwijkers brachten hun stem uit (77%). De Dorpsraad adviseert, net als de raadscommissies, het college van burgemeester en wethouders bij haar besluitvorming. Het is de achtste keer dat deze verkiezingen worden gehouden.

Deel: ' Uitslag meningspeiling èn verkiezing Dorpsraad Stompwijk '
Lees ook