Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Uitslag van de tweejaarlijkse prijs voor architectuur Brugge, 15/2/1999
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 15 februari 1999
99/PB/Nr. 022
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

UITSLAG VAN DE TWEEJAARLIJKSE PRIJS VOOR ARCHITECTUUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 1998
NIET-STEDELIJKE ARCHITECTUUR.

De Tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Architectuur was in 1998 voorbehouden voor niet-stedelijke architectuur: nieuwbouw of verbouwing in de oude dorpskernen van landelijke gemeenten. In totaal werden 24 projecten ingediend door 22 deelnemende architecten.

Op voorstel van de jury heeft de bestendige deputatie van de Provincie West-Vlaanderen beslist in zitting van 26 november 1998 om, ex-aequo, aan twee ontwerpen de Tweejaarlijkse Prijs voor Architectuur 1998 toe te kennen, gezien de jury beide ontwerpen evenwaardig vindt.

· Aan de heer Ralf Coussée (°1959 Roeselare) uit Assebroek wordt de Tweejaarlijkse Architectuurprijs voor de Provincie West-Vlaanderen 1998 van 50.000 fr. toegekend voor zijn realisatie van een bankfiliaal BAC in de oude dorpskern van de landelijke gemeente Oostnieuwkerke.

· Aan de heer Johan Laethem (°1955 Beernem) uit Tielt wordt eveneens de Tweejaarlijkse Architectuurprijs voor de Provincie West-Vlaanderen 1998 van 50.000 fr. toegekend voor zijn verbouwing van twee woningen tot één in Eeckbosstraat in het landelijke Meulebeke.

Naar de mening van de jury zijn beide projecten even boeiend, het eerste ontwerp dat zich werkelijk in de dorpskern bevindt, biedt een andere oplossing, dan het tweede ontwerp dat zich situeert in een meer landelijk gelegen oude, kleine kern of cluster, die bestaat uit een groepje van vrijstaande woningen. Clusters komen veel voor in West-Vlaanderen en kennen een specifieke problematiek. De realisatie van Laethem kan dan ook als een belangrijk voorbeeld aanzien worden. · Tevens werd beslist om een Eerste Premie van 25.000 fr. en de bronzen ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen toe te kennen aan Buro II - Hendrik Vermoortel (°1950 Roeselare) uit Roeselare voor zijn ontwerp van de polyvalente zaal De Gulden Zonne in Hooglede.

De jury was als volgt samengesteld:

leden:
· Architecte Evi Corne (Directeur Cad, Centrum voor Architectuur en Design, assistente aan
de KUL, woonachtig in Wevelgem)
· Architect Mark Macken (assistent Hogeschool W&K, dep. Architectuur Sint-Lucas,
woonachtig te Aarschot)
· Architect Eddy Van Zieleghem (voorzitter Vereniging Architectuur als Buur - Gent)
· Architect Marc Dubois (docent Hogeschool W&K, dep. Architectuur Sint-Lucas - Gent)
waarnemers:
· Architect Jacky Tavernier, Oostende (namens de Orde van Architecten van West-Vlaanderen)
· Architect Georges Vandenbussche, Tielt (namens de deelnemende architecten)

-voorzitter:
· Ludo Valcke, Directeur Dienst voor Cultuur

Door de jury werd nog een motivering uitgesproken bij elk van de drie bekroonde werken.

1. Het ontwerp van Ralf Coussée wordt geloofd voor zijn mooie volumes, de schitterende, beheerste vormgeving en de evenwichtige compositie. Het gebouw sluit goed aan bij de omgeving en is subtiel geïntegreerd. Enerzijds profileert het ontwerp zich als bankfiliaal en heeft het niet de imponerende monumentaliteit van een bankgebouw, anderzijds is het ook geen gewone woning met een bankfiliaal ervoor geplaatst. Het complex is echt op schaal van de omgeving gebouwd. Verder worden door de jury volgende kwaliteiten beklemtoond: de verdeling van de gevel, de sterke kracht tussen nieuwe, toegevoegde gegevens en de oude, reeds bestaande elementen, zoals het pannendak en het daardoor ontstane contrast in het kleurgebruik. De enige opmerking die de jury formuleerde was dat de gevelpartij misschien iets teveel als een decor overkomt.

2. Het ontwerp van Johan Laethem is mooi ingepast in de landelijke omgeving, het stoort op geen enkel punt. Er is sprake van echte integratie. De jury had ook oog voor de subtiele eenheid in de materie, voor het interne en externe evenwicht. Het ontwerp doet zich absoluut niet pretentieus voor, het is zeker niet formalistisch maar beheerst op alle vlakken. Het is volgens de jury dan ook een uitstekend en zeldzaam voorbeeld van de aanpasbaarheid van oude, kleine woningen in een landelijke cluster. Slechts één opmerking werd door de jury geuit namelijk dat het planontwerp voor de gelijkvloerse verdieping minder interessant lijkt.

3. Het centrum De Gulden Zonne sluit perfect aan bij de typische, geografische kenmerken van de gemeente Hooglede. Dit project van Buro II - Hendrik Vermoortel is vormelijk in orde en erg logisch opgebouwd. De structuur is uitermate praktisch en duidelijk, en is dan ook erg leesbaar, wat belangrijk is voor een openbare ruimte. De ingangspartij geeft het geheel wel een erg wat te nadrukkelijk monumentaal karakter. Anderzijds is die monumentaliteit in zekere mate wel geoorloofd, gezien de signaalfunctie die het gebouw moet vervullen.

De officiële proclamatie met presentatie van de bekroonde projecten is voorzien voor in de loop van het jaar 1999. Deze ontwerpen zullen dan waarschijnlijk opgenomen worden in een tentoonstelling met de bekroonde inzendingen van de Tweejaarlijkse Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 1998 - multipliceerbare kunstvormen.

MEER INFORMATIE KAN BEKOMEN WORDEN BIJ DE DIENST CULTUUR - AFDELING ARCHITECTUUR, KONING LEOPOLD III-LAAN 41, 8200 SINT-ANDRIES CONTACTPERSOON : MEVR. CHR. MINTEN - 050/40.34.02

Deel: ' Uitslag prijs voor architectuur West-Vlaanderen '
Lees ook