Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 19 maart 2003

UITSLAG PRIJSVRAAG AFVALPREVENTIE

Met de slogan 'Minder afval, minder kosten', heeft de gemeente Geldrop in de periode van 6 t/m 27 november 2002 een afvalpreventieactie georganiseerd. Het doel van deze actie was het stimuleren van milieubewust koopgedrag. Om de beste afvalbesparingstips te verzamelen is tijdens deze afvalpreventieactie een prijsvraag uitgeschreven. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Geldropse gemeentehuis heeft afgelopen donderdagavond de prijsuitreiking plaatsgevonden.

de winnaar de heer Markus In totaal zijn 25 inzendingen ontvangen, via post en e-mail. Veel afvalbesparingstips waren zeker bruikbaar, en deze willen wij u zeker niet onthouden.

De volgende besparingstips zijn meerdere malen genoemd:
- eigen compostton (Biocom) voor de tuin gebruiken;
- zo min mogelijk producten kopen die voorverpakt zijn;
- plastic dozen hergebruiken om porties eten in de koelkast te bewaren of in te vriezen;

- van blikjes de bodem eruit draaien en plat drukken;
- afval in literpakken en botervlootjes stoppen en dit in de vuilnisbak opstapelen;

- een eigen boodschappentas meenemen naar de winkel;
- meer producten en kleding naar de Kringloopwinkel of het 'goede doel';

Daarnaast is regelmatig geopperd dat er containers bijgeplaatst zouden kunnen worden voor blik, plastic en/of drankverpakkingen. Dit lijken heel logische afvalbesparingstips, maar het blijkt in de praktijk toch iets complexer te liggen. Als er inderdaad extra inzamelbakken bijgeplaatst zouden worden, zouden de vaste kosten voor de burgers juist omhoog gaan, omdat een extra ophaalstructuur zou moeten worden opgezet.

JURY
De jury, bestaande uit wethouder S.A.J. van Leijsen, de heer R. van der Krieken en mevrouw B. Marcus van de gemeente Geldrop, de heer H. Heijns van het Platform Duurzaam Geldrop en de heer P. Derksen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), heeft uiteindelijk vier winnaars gekozen. Ter beoordeling van de inzendingen zijn de volgende criteria toegepast, in volgorde van belangrijkheid:


- de mate van gewichts- en volumepreventie;
- alleen volume-preventie;

- de mate waarin het idee vernieuwend/creatief is;
- de mate waarin de afvalbesparingstip in een ketengedachte past (van productie tot eindfabrikaat: niet alleen kijken naar besparing door consument, maar ook beïnvloeden van producent).

PRIJZEN
Het beste idee is beloond met drie jaar kwijtschelding van het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing (EUR 363,60). De tweede prijs bestaat uit twee jaar kwijtschelding van het vastrechtgedeelte (EUR 242,40) en de beide derde prijswinnaars ontvangen één jaar (EUR121,20) kwijtschelding van het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing.

De eerste prijs is gewonnen door de heer P. Markus. Hij heeft diverse tips opgesomd. Zijn belangrijkste afvalbaringstip is het gebruik van blad- en snoei-afval. Voordelen hiervan zijn dat het materiaal niet afgevoerd hoeft te worden, dat plantenwortels in de winter tegen vorst beschermd worden, dat onkruid minder kans krijgt en het bodemleven wordt gestimuleerd. Daarnaast geeft hij onder andere de volgende adviezen:
1) gebruik een compostcontainer (biocom), 2) maak zoveel mogelijk gebruik van gescheiden inzameling voor hergebruik, 3) koop zo min mogelijk eenmalig verpakkingsmateriaal, 4) reduceer het volume van het afval,
5) gebruik het volume van de grijze containers zo goed mogelijk. Per onderwerp geeft hij enkele voorbeelden aan.

De heer Markus laat heel duidelijk zien hoe je optimaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die geboden worden door de gemeente om zelf te besparen in afval en daarmee in kosten.

Tweede prijs
De tweede prijs is gewonnen door mevrouw B. Kahlert. Omdat zij het hele jaar door veel planten koopt, zat ze met veel zwarte en bruine plastic potten waar ze geen raad mee wist. Ze is toen op het idee gekomen om tuincentrum Sontiëns te bellen, waar ze nu al haar plastic potten kwijt kan en ze recycled worden. Mevrouw Kahlert heeft initiatief getoond door zelf actief een oplossing te zoeken voor haar probleem.

Derde prijs
Na lang beraad is uiteindelijk besloten om twee derde prijzen uit te reiken, aan de heer E. Maas en mevrouw A. Leenders. De heer Maas let op wat hij koopt, schrijft fabrikanten aan waarom er geen navullingen (meer) te koop zijn van sommige producten en maakt zijn afval zo klein mogelijk. Wat hij het belangrijkste vindt: zijn kinderen bewust maken van hetgeen er om ons heen gebeurt, zodat ook zij verstandig omgaan met ons afval.

De tip van mevr. Leenders is kort maar krachtig: in de winkels zo min mogelijk artikelen kopen waar veel restafval aan zit, en bij voorkeur recyclebaar materiaal zoals papier en glas. Daarnaast een eigen tas meenemen. Hier gaat het uiteindelijk toch om bij besparing van afval.

Deel: ' Uitslag prijsvraag afvalpreventie Geldrop '
Lees ook