Ingezonden persbericht


Perbericht: Uitslag provider enquete 2e kwartaal online

Badhoevedorp, 26 juli 2001


-B-E-G-I-N--B-E-R-I-C-H-T-


Cistron ADSL best gewaardeerd -en- kabelinternet uit het slop?
In het tweede kwartaal van 2001 hebben 1.600 Internetgebruikers meegedaan aan de providerenquete. Op het enqueteformulier kon men aangeven hoe men dacht over de kwaliteit van de Internetverbinding, helpdesk, Usenetservice en de faciliteiten voor het opzetten van een eigen homepage.

Belangrijkste conclusies:

ADSL van Cistron is momenteel het best gewaardeerde Internetabonnement. Dat ook de vertrouwde inbelabonnementen voorlopig nog niet hebben afgedaan bewijzen Plex en MyWeb. Verder lijkt het internetten via de kabel lijkt een beetje uit het slop te komen. Over de gehele linie scoren de kabel ISP's hoger in vergelijking met het eerste kwartaal. In vergelijking met inbellen en ADSL blijft internetten via de kabel qua waardering echter nog steeds ver achter. Beste kabelprovider is @home met een waardering van 6.8 .

De Overall Top 10 2e kwartaal 2001
(in de de top 10 staan de providers waar 20 formulieren of meer voor zijn binnengekomen)


1.Cistron ADSL 9,2

2.Plex 8,7

3.MyWeb 8,6

4.Cistron 8,5

5.Demon Internet 8,3

6.Xs4all ADSL 8,2

7.HCCnet 8,0

8.Xs4all inbel 7,8

9.Planet ADSL 7,7

10.Zonnet 7,2

Flop 3


1.Rendo Dekooy 3,3

2.Cable Wanadoo 4,5

3.Quicknet 5,3

Top 3 kabel


1.@home 6,8

2.ZeelandNet 6,6

3.Kabelfoon 6,4

Top 3 ADSL


1.Cistron ADSL 9,1

2.Xs4all ADSL 8,6

3.Planet ADSL 8,1

Vergelijking
Wijze van Internetten - waardering - waardering 1e kwartaal - aantal inzendingen - % van het totaal
Inbel 7,6 (7,5) 516 32%
Kabel 5,7 (4,7) 827 52%
ADSL 8,0 (7,8) 256 16%

De online enquete is inmiddels weer opnieuw gestart en in oktober zullen de cijfers over het derde kwartaal 2001 bekend worden gemaakt.

Opmerking:
Bij het lezen van de cijfers dient men in het achterhoofd te houden dat deze een weerspiegeling geven van het gevoel dat bij de mensen leeft. Er is dus geen sprake van objectieve metingen maar van subjectieve meningen. Hierbij speelt ook het verwachtingspatroon een rol. Iemand die 70 gulden per maand betaalt voor een Internetaansluiting zal hogere verwachtingen hebben dan iemand die daar niets voor hoeft te betalen. En terecht.


ProviderEnquete.nl

De volledige resultaten van de enquete zijn terug te vinden op de site ProviderEnquete.nl. Hier kunnen Internetgebruikers via het online formulier ook meedoen aan de enquete. Tevens kan men klachten of opmerkingen over een provider die zich niet via het formulier laten verwoorden, deponeren in de Stortbak waarvan de inhoud voor een ieder te bekijken is.

Het volledige webadres: https://www.providerenquete.nl

ProviderEnquete.nl is een initiatief van Zwiet Internet Produkties.

===
PEP
===
Om de betrouwbaarheid van de enquete zo hoog mogelijk wordt er gewerkt met een groot aantal vaste deelnemers welke verenigd zijn in het Provider Enquete Panel (PEP)
Iedereen die de online enquete eenmaal heeft ingevuld (en door de 'screening' is gekomen) ontvangt na enige tijd een uitnodiging om lid te worden van PEP. Eens in het kwartaal ontvangen de leden via e-mail een vragenformulier met daarop dezelfde vragen als op de website. De resultaten van de enquete ontvangen de leden in de vorm van de nieuwsbrief "PEP-Talk".

PEP telt momenteel ruim 1.800 leden.

Screening formulieren:
Om misbruik van de enquete zoveel mogelijk uit te sluiten wordt ieder formulier gescreend.
Er wordt o.a. bepaald of het formulier 'geloofwaardig' overkomt en verder worden dubbele of meervoudige stemmen verwijderd. Dit keer werden er van de
1.750 formulieren er 150 afgekeurd.-E-I-N-D-E--B-E-R-I-C-H-T-

Voor nadere informatie:

Zwiet Internet Produkties
Paul van Zwieten
e-mail: paul@zwieten.demon.nl
Tel: (na 20.00 uur en na de vakantie) 020-6593774
Fax: 020-6595232

Deel: ' Uitslag provider enquete 2e kwartaal online '
Lees ook