Gemeente Loenen aan de Vecht


Nieuwsberichten

16-05-2002
Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen.

Nadat op 21.00 uur de stembureaus waren gesloten bleek dat 88,27% van de stemgerechtigde inwoners van Loenen hun stem hadden uitgebracht. Dat is bijna 10% hoger dan de landelijke opkomst (gegevens verkiezingsdienst anp/nos-teletekst). In de provincie Utrecht behoort Loenen hiermee tot de vijf gemeenten met de hoogste opkomst. In totaal maakten 5.569 inwoners op een correcte wijze gebruik van de stemmachine.
Tussen de zes stemdistricten in de gemeente waren in het opkomstpercentage nauwelijks verschillen waar te nemen.

Het landelijke beeld komt in de uitslag in Loenen voor een belangrijk deel terug. De huidige regeringspartijen verliezen alle fors. Landelijk was in 1998 de PvdA de grootste, in Loenen was dat de VVD. Zowel landelijk als in onze gemeente is het CDA nu de grootste partij, al verschillen de verhoudingen tussen PvdA en VVD aanmerkelijk. De LPF scoort in Loenen bijna zet zo hoog als landelijk het geval is.

In het onderstaande overzicht is (in procenten) de uitslag in Loenen naast die van het hele land gezet, met daarbij ook de vergelijking met vier jaar geleden.

Deel: ' Uitslag Tweede-Kamerverkiezingen gemeente Loenen aan de Vecht '
Lees ook