Gerechtshof Amsterdam


GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

P E R S B E R I C H T


12 februari 1999

BEURSHANDEL MET VOORKENNIS (BolsWessanen)

Het gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in bovengenoemde zaak. Het hof heeft de officier van justitie alsnog ontvankelijk verklaard in de strafvervolging van V. verdacht van beurshandel met voorkennis in opties BolsWessanen.

voorgeschiedenis

Het hoger beroep in deze zaak was ingesteld door de officier van justitie. Deze was het er niet mee eens dat de rechtbank hem niet ontvankelijk had verklaard in zijn strafvervolging. De rechtbank vond het buiten proportie dat V., die 14 maanden daarvoor met voorkennis gehandeld zou hebben in opties en daarbij een kleine winst had opgestreken, ‘s morgens vroeg van zijn bed was gelicht en onder de ogen van zijn gezin was opgebracht naar een politiebureau. Daar heeft hij enkele dagen vast gezeten. Daarmee had de officier van justitie, die verantwoordelijk is voor het opsporingsonderzoek, onrechtmatig jegens V. gehandeld.

De medeverdachten van V. in de beurshandel met voorkennis zijn door de rechtbank vorig jaar allen vrijgesproken.

beslissing van het hof

In hoger beroep heeft gerechtshof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de officier van justitie alsnog ontvankelijk verklaard in zijn vervolging van V. en de zaak verwezen naar de rechtbank.

overwegingen van het hof

Het hof heeft overwogen dat bij de beoordeling van de (on)rechtmatigheid van de jegens V. toegepaste dwangmiddelen (aanhouding en inverzekeringstelling) moet worden afgewogen aan de ene kant het grote belang van een goede organisatie van de Nederlandse kapitaalmarkt voor het functioneren van de economie en voor het aanzien van deze markt in de financiële wereld binnen en buiten onze grenzen, alsmede het vertrouwen van de beleggers in de effectenhandel. Aan de andere kant staat het persoonlijke belang van de verdachte bij een goede procesorde (waaronder ook valt de wijze waarop een verdachte wordt aangehouden en vastgehouden). Het hof oordeelt dat de politie en de officier van justitie een juiste afweging hebben gemaakt. Er is dan ook geen grond het openbaar ministerie niet ontvankelijk te verklaren.

Als gevolg van de verwijzing naar de rechtbank zal V. daar alsnog moeten terechtstaan.

Het arrest zal worden gepubliceerd op de internetpagina van het gerechtshof: http:\www.gerechtshof-Amsterdam.nl

Contactpersoon

Griffier van het gerechtshof: W.J. Stokhof: tel: 020 541 3222; fax : 020 541 3410

Deel: ' Uitspraak beurshandel met voorkennis BolsWessanen '




Lees ook