Actueel

Uitspraak Ondernemingskamer inzake Deelnemersraad/Stichting Pensioenfonds Kemira

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 27-09-2001

PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER

UITSPRAAK INZAKE DEELNEMERSRAAD STICHTING PENSIOENFONDS KEMIRA

Op het verzoek van de deelnemersraad van de Stichting Pensioenfonds Kemira heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam bij beschikking van vandaag voor recht verklaard dat het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Kemira in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot zijn op 21 maart 2001 aan de deelnemersraad meegedeelde besluit geen voorziening in de jaarrekening op te nemen in verband met de indexatie van de ingegane pensioenen en premievrije rechten van deelnemers en gelast dat het bestuur de jaarrekening over 2000 aanpast conform de in de beschikking gegeven aanwijzingen.

Dit is de eerste keer dat de Ondernemingskamer uitspraak doet op de voet van artikel 6c lid 2 van de met ingang van 1 januari 2001 gewijzigde Pensioen- en spaarfondsenwet.

Mevrouw Mr W.M. de Vries,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD3860
(Zie het originele bericht)

Deel: ' Uitspraak deelnemersraad stichting pensioenfonds Kemira '
Lees ook