Actueel

Persbericht over uitspraak Doverzaak

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage

Datum actualiteit: 20-06-2002

Persbericht

Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft op 20 juni 2002 in hoger beroep uitspraak gedaan in de zogenoemde Doverzaak, betreffende een fataal afgelopen mensensmokkeltransport van Rotterdam naar Dover op 18/19 juni 2000.

Bij dit transport zijn 58 personen van Chinese afkomst vervoerd in een koelcontainer en daarbij door zuurstofgebrek om het leven gekomen. Bij het onderzoek naar dit transport zijn eerdere mensensmokkeltransporten aan het licht gekomen, uitgevoerd door dezelfde criminele organisatie.

Het hof heeft in deze zaak zeven verdachten berecht.

De belangrijkste verdachte, G.Ö., is terzake van mensensmokkel, het deelnemen aan een criminele organisatie en wegens dood door schuld veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaren en 6 maanden en een geldboete van 45.000 euro (door de advocaat-generaal was een gevangenisstraf van twintig jaren en een geldboete van 50.000 euro geëist voor meer en zwaarder gekwalificeerde misdrijven, onder andere doodslag). De strafoplegging door het hof is hoger dan de eerder door de rechtbank in Rotterdam gegeven straffen (te weten een gevangenisstraf van negen jaren en een geldboete van fl. 97.000). Het hof heeft bij de strafoplegging de verdachte G.Ö. zwaar aangerekend dat de verdachte heeft gehandeld uit winstbejag, dat hij het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot illegalen heeft ondermijnd, misbruik heeft gemaakt van de schrijnende situatie waarin deze illegalen zich bevonden en dat door zijn toedoen de illegalen mensonwaardig zijn behandeld met fataal gevolg. Verder heeft bij de strafoplegging van het hof een rol gespeeld dat de verdachte geen blijk heeft gegeven van inzicht in het verkeerde van zijn handelen en dat hij reeds eerder in Frankrijk was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens mensensmokkel.

Twee andere verdachten, de rechterhand van G.Ö en een vrachtwagenchauffeur, zijn voor hun betrokkenheid bij bovenvermelde feiten veroordeeld tot gevangenisstraf van elk vijf jaren. Aan de overige verdachten zijn lagere straffen opgelegd, die grotendeels reeds zijn uitgezeten; persoonlijke omstandigheden van enkele verdachten hebben reeds eerder tot schorsing van de voorlopige hechtenis geleid.

Door de verdediging is in een aantal zaken betoogd dat de politie het mensensmokkeltransport met de fatale afloop naar Dover bewust zou hebben doorgelaten, dan wel op de hoogte zou zijn geweest van het betreffende transport. Het hof is na een uitvoerig onderzoek tot de slotsom gekomen dat van een dergelijk doorlaten volstrekt geen sprake is geweest, en ook dat de politie daarvan tevoren niet op de hoogte was.

Het hele arrest zal waarschijnlijk in de loop van de volgende week op deze site gepubliceerd worden.

Deel: ' Uitspraak Doverzaak Den Haag '
Lees ook