Gemeente Ede

Uitspraak rechtbank heeft geen procedurele gevolgen voor Kernhem

De arrondissementsrechtbank Arnhem heeft de gemeente Ede vier weken gegeven om een besluit te nemen op het bezwaarschrift tegen 25 bouwvergunningen in Kernhem. De bezwaren tegen de bouwvergunningen zijn afkomstig van de Stichting Natuurbehoud Doesburgerbuurt en de Vereniging Behoud Kernhem Doesburg en dateren van 21 december 2000.

Het bezwaarschrift is in februari 2001 behandeld door de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften (BBS). Deze commissie heeft het college geadviseerd om de bezwaarschriften gegrond te verklaren. Het college wilde het besluit nemen als de artikel 19 procedure was afgerond. De rechtbank wil dat het college nu de beslissing neemt. Het college zal dan ook conform het advies van de commissie BBS besluiten. Inhoudelijk zal dit geen consequenties hebben voor de verdere procedure.

Het huidige bestemmingsplan Buitengebied laat geen woningbouw toe in Kernhem. De artikel 19 procedure die gevolgd gaat worden om weer bouwvergunningen voor Kernhem af te geven loopt door de uitspraak van de rechter geen vertraging op.Ede, 22 augustus 2001

Deel: ' Uitspraak heeft geen procedurele gevolgen voor Kernhem '
Lees ook