Actueel

Verdrinkingsdood baby R.

Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 17-09-2001

PERSBERICHT VAN DE GRIFFIER VAN DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET COLLEGE

Op dinsdag 18 september 2001 zal de Hoge Raad (Strafkamer) uitspraak doen in zaak nr. 00227/01. In deze zaak heeft het Gerechtshof te Leeuwarden op 29 januari 2001 de verdachte veroordeeld terzake van A. "doodslag" en B. "onttrekking van een minderjarige aan het wettig over hem gesteld gezag, terwijl de minderjarige beneden de twaalf jaar oud is". Het slachtoffer was de baby R., die nog geen jaar oud was en die door verdrinking om het leven is gekomen.

In het cassatieberoep wordt de bewijsconstructie van het Hof bestreden.

De uitspraak wordt kort na 12.00 uur verwacht. Hij zal zo spoedig mogelijk daarna worden gepubliceerd.

Deel: ' Uitspraak Hoge Raad in zaak 00227/01 '
Lees ook