Actueel

Hoge Raad doet uitspraak in procedure ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 23-05-2002

PERSBERICHT VAN DE GRIFFIER VAN DE HOGE RAAD, BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HOGE RAAD

Hoge Raad doet uitspraak in procedure ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Op dinsdag 28 mei 2002 doet de Hoge Raad (Strafkamer) uitspraak in de zaak nr. 01514/01 tegen Charles Z.

Het Openbaar Ministerie is, na een veroordeling van C.Z. tot 5 jaar gevangenisstraf wegens zijn betrokkenheid bij een criminele organisatie en bij een aantal hasjtransporten, een procedure tegen C.Z. begonnen ter ontneming van het voordeel dat hij door die misdrijven heeft verkregen. Het O.M. vorderde op basis van een zogenaamde vermogensvergelijking een bedrag van ruim 77 miljoen gulden.

Het Gerechtshof te Amsterdam wees daarvan een bedrag van 28 miljoen gulden toe.

Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de wijze van vaststellen en berekenen van het wederrechtelijk verkregen voordeel door het hof en heeft beroep in cassatie ingesteld.

De uitspraak kan op 28 mei, na afloop van de zitting, vanaf 12.30 uur, op vertoon van de perskaart, worden afgehaald bij de receptie van de Hoge Raad, Kazernestraat 52 Den Haag.

Zowel een samenvatting van de uitspraak als de volledige uitspraak worden gepubliceerd op deze website.

Den Haag, 23 mei 2002

Griffier Hoge Raad der Nederlanden

Deel: ' Uitspraak Hoge Raad ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel '
Lees ook