Actueel

uitspraak van de ondernemingskamer in de enquêtezaak van Westfield LTD tegen Rodamco North America NV

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum actualiteit: 16-10-2001

Gerechtshof te Amsterdam
Ondernemingskamer/Griffier

PERSBERICHT VAN DE ONDERNEMINGSKAMER

UITSPRAAK INZAKE RODAMCO NORTH AMERICA N.V.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan op het verzoek van WESTFIELD LTD in de enquêtezaak van RODAMCO NORTH AMERICA N.V. waarin STICHTING RNA, STICHTING BELANGENBEHARTIGING RNA en VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS als belanghebbenden zijn verschenen. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat in verband met het opwerpen van een beschermingswal tegen het aandeelhouderschap van WESTFIELD LTD door het in het leven roepen van STICHTING RNA sprake is van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid van RODAMCO NORTH AMERICA N.V. Zij heeft een onderzoek door drie - nader aan te wijzen - onderzoekers bevolen. De onderzoekers dienen ook te onderzoeken of de gedragingen en voornemens van WESTFIELD LTD het gedrag van RODAMCO NORTH AMERICA N.V. wellicht rechtvaardigen.

De - bijgevoegde - beschikking zal worden geplaatst op de website van het Gerechtshof te Amsterdam. (www.gerechtshof-amsterdam.nl )

Mevrouw Mr A.K. van de Vorst-Glerum,
Griffier van de Ondernemingskamer.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD4598
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Uitspraak inzake Rodamco North America NV '
Lees ook