Ingezonden persbericht

Uitspraak Kort geding Jack Boots versus Politie Nd Holland Noord

Vandaag 29 januari heeft mr L.J.L Koster voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar onze collega Jack Boots in het gelijk gesteld. De politie Regio Politie Noord Holland Noord moet binnen 24 uur na heden (dagtekening) alle meldingen 1e berging op hoofd- en onderliggende wegennet in het door Boots geclaimde werkgebied aan Boots melden.


De uitspraak kunt u lezen op www.rechtspraak.nl rechtbank Alkmaar LJN nummer AO2606 Zaaknummer 13/2004 JJ.

Naast de rechtbank Haarlem stelt nu ook de rechtbank Alkmaar de berger in het gelijk bij het claimen van het nakomen van ten behoeve van de 1e berging gesloten overeenkomsten door andere partijen dan SIMN.

Daarmee wordt de uitspraak van het Hof van Arnhem en het arrest uit de daaruit voortvloeiende cassatieprocedure die op 16 januari werd uitgesproken door de Hoge Raad, nogmaals bevestigd.

Jack Boots van harte proficiat met dit succes.

De les is en blijft: als de ene deur sluit gaat er ergens anders weer een deur open.

Deel: ' Uitspraak Kort geding Jack Boots versus Politie Nd Holland Noord '
Lees ook